İçerik

Giriş

Başlık ne alaka demeyin Test Driven Development’da Mock ve Stub nesnelerin adı bana her zaman çok beğendiğim Lock, Stock and Two Smoking Barrels filminin adını hatırlatmıştır. Bu arada filmin biraz reklamını yapayım :)

“Test Driven Development nedir, ne değildir?”in temel felsefesine daha önceden bu yazıda değinmiştik. Şimdi biraz daha derinlere inip gerçek hayatta TDD ile geliştirdiğimiz yazılımlarda önümüze çıkan problemlere ve onlara nasıl çözüm bulduğumuza bakalım.

Bildiğiniz gibi Unit Test; bir unit’i -genellikle bu bir sınıfdır- test ortamında oluşturup o nesnenin çeşitli metodlarını çağırıp, çeşitli alanlarını değiştirip… kısacası üzerinde işlem yaptıktan sonra ortaya çıkan sonuçların beklediğimiz gibi gerçekleşip gerçekleşmediğni sınadığımız bir test çeşididir. Aşağıda çok basit bir unit test görüyorsunuz.

[TestFixture]
public class CalculatorTest
{
  [Test]
  public void AddTest()
  {
   Assert.AreEqual(5,Calculator.Add(3, 2));
  }
}

class Calculator
{
 public static double Add(double a, int b)
 {
  return a + b;
 }
}

Test Edilmesi Zor Olan Kodlar

Malesef ne gerçek kodlar bu kadar basit olabiliyor ne de onları test etmek bu kadar kolay olabiliyor. Çünkü gerçek projelerde işin içine Database,Network,Web Servisleri,Dosyalar… gibi birçok dış etken giriyor.Takdir edersinizki object oriented programming, nesnelerin bir araya gelip işbirliği içinde çalışmaları, birbirlerine mesaj gönderip almalarıyla işlevini yerine getirebiliyor. Bu nesneleri test etmek için de test ortamında onların iletişim halinde olduğu diğer nesneleride test ortamına sokmak gerekiyor. Çünkü nesne onlar olmadan çalışmıyor.Fakat bazı nesneleri hem test ortamında oluşturmak zor hem de bu nesnelerin test ortamında istediğimiz gibi davranmasını sağlamak zor.

Bu yüzden bu nesnelerin hem testlerini yazmak, hem de gerçekleyen kodlarını yazmak yukarıdaki gibi basit olmuyor. Bu arada basit olmuyor dediysem gözünüz korkmasın yine basit fakat Assert.AreEquels‘den daha fazlasını yapmak gerekiyor yani kısaca biraz daha uğraştırıcı diyebilirim. Mesela gerçek projelerdeki bir metod aşağıdaki gibi olabiliyor.

public void ProcessMessage()
{
 IPEndPoint ip = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 9999);

 Socket server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);

 try
 {
  server.Connect(ip);
 }
 catch (SocketException e)
 {
  Console.WriteLine("Unable to connect to server.");
  return;
 }

 byte[] data = new byte[1024];
 int receivedDataLength = server.Receive(data);
 string message = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, receivedDataLength);

 server.Shutdown(SocketShutdown.Both);
 server.Close();

 if(message.Contains("VC"))
 {
  //mesaja göre işlem yap ardından veritabanına kaydet
 }
}

Peki bu metodu test etmek neden zor? Cevap basit çünkü burda bahsi geçen Database,Network,Web Servisleri gibi ortamların çoğu bizim kontrolümüz dışında.Ayrıca yukarıdaki kodlama kötü bir yazım çünkü mesaj okuma ve onu işleme gibi iki ayrı sorumluluğu yerine getiriyor. Test ortamında istediğimiz zaman onlardan beklediğimiz sonucu elde edemeyebiliyoruz.Mesela yukarıdaki kod bloğu için “VC” içeren mesaj geldiğinde doğru işlemlerin yapılıp yapılmadığını test etmek istediğimizi farzedelim.Ne gibi zorluklarla karşılaşırız? Öncelikle en büyük problem imiz network’ün kontrolünün elimizde olmayışı.Elimizde networkden “VC” mesajının geleceğine dair bir garanti yok.Bu eksikliği şu şekilde giderebiliriz:”Biz testi çalıştırırken eş zamanlı olarak bir arkadaşımızın ayrı bir bilgisayardan bize bir program ile “VC” mesajı göndermesini sağlayabiliriz”.Herhalde bunu arkadaşınızın her test için kabul edeceğini düşünmüyorsunuz.Diğer seçeneğimiz ise test ortamında bu metodu test etmeden önce kod ile bir “Socket Client” oluşturup o mesajı gönderilmesini sağlamak olabilir.Bu kısmi bir çözüm olarak görülse de yapacağımız her test için socket oluşturmak,socket kapatmak için kod yazmak oldukça zahmetli bir iş.

Bu tarz test ortamında oluşturulması zor sınıfları Test Doubles dediğimiz teknikler ile test edebiliyoruz. Şimdi de “Mock” ve “Stub nesneler” ile bu şekilde test edilmesi zor olan sınıfları nasıl test edebileceğimize bakacağız.Her zamanki gibi bir örnekle başlayalım:

Senaryo : Mail Raporu Oluşturma

Bizden bir mail sunucusundaki belirli bir inbox’a bağlanıp oradaki maillerin kaçının okunup kaçının okunmadığını bulan bir program yazmamız isteniyor. Bu arada inbox bağlantısı için bize kullanıcı adı ve şifre verilmiş, bu bilgileri kullanarak inbox bağlantısını kuruyoruz ve mailleri okuduktan sonra bağlantıyı kapatıyoruz.

Tabi her zamanki gibi Test First Development yapıyoruz.Yukarıdaki gibi bir senaryo için nasıl testler yazabiliriz?Öncelikle metodumuzun doğru çalışıp çalışmadığını anlamak için bir test yazmamız lazım ardından da testi geçecek kodu yazmamız lazım.Testlerde kontrol etmek istediğimiz durumlar aşağıda sıralanmıştır:

 1. Kullanıcı adı şifre ile mail sunucusuna bağlanmadan önce bağlantı açılmış mı?
 2. Mailler alınıp okunmuş/okunmamış mail sayıları düzgün hesaplanmış mı?
 3. Bağlantı kapatılmış mı?.

Bu testlerin sonucunun istediğimiz gibi olup olmadığını nasıl kontrol ederiz? Mesela şöyle bir test ve altındaki gibi de testi geçecek kodu yazdığımızı vasaryalım.

[Test]
public void MailRaporuOlustur()
{
 MailRaporuOlusturucu mailRaporuOlusturucu =new MailRaporuOlusturucu ();
 MailRaporu rapor = mailRaporuOlusturucu.RaporOlustur();
 Assert.AreEqual(153,rapor.OkunmusMailSayisi);
 Assert.AreEqual(5,rapor.OkunmamisMailSayisi);
}

public class MailRaporuOlusturucu
{
 public const string KULLANICI_ADI = "Cihat";
 public const string SIFRE = "1111";
 public MailRaporu RaporOlustur()
 {
  //Sunucuya kullanıcı adı şifre kullanarak bağlantı açma
  //Gerçek mail sunucusuna bağlanıp mailler alınıyor sayılarını hesaplıyor
  //Bağlantıyı kapatılıyor
  return new MailRaporu(okunmusMailSayisi,OkunmamisMailSayisi);
 }
}

Şimdi yukarıdaki testin ve kodun problemleri neler onlara bakalım.

Öncelikle test içinde okunmuş mail sayısının 153 okunmamış mail sayısınında 5 olduğunu varsayıyoruz. Peki bunun bir garantisini verebilirmiyiz?Ya bağlandığımız gerçek mail kutusunda 200 tane okunmuş mail varsa ya hiç okunmamış mail yoksa?Bu yüzden bu metodu doğru test edemiyoruz çünkü gerçek mail sunucusu kontrolümüz altında değil hatta belki testin çalıştığı anda ortada bir mail sunucusu bile yok.

İkinci problemimiz; mailler alınmadan önce doğru kullanıcı adı şifre kullanılarak bağlantı açılıp açılmadığını kontrol edemiyoruz. Bu metodumuzun çalışmasının şartlarından biri.

Üçüncü problemimiz mailler alındıktan sonra bağlantının kapatılıp kapatılmadığını test ortamında kontrol edemiyoruz.Bu da metodumuzun çalışması için gerekli şartlardan biri.

Aslında burada kod ile alakalı yanlış bir kullanımı da testimizi düzgün bir şekilde gerçekleştiremediğimizde farkedebiliyoruz:Metodumuz çok fazla iş yapıyor. Hem mail server’a bağlanıp mail okuyor hem de okunmuş ve okunmamış mail sayılarını hesaplayarak rapor hazırlıyor. Aslında metodumuz Single Responsibility Prensibine ve Dependency Inversion Prensibine uymuyor bu yüzden de test edilmesi oldukça zor.

Single Responsibility Prensibinin Uygulanması

Biraz refactoring yapıyoruz.Öncelikle kodun Single Responsibility prensibine uyması için sorumluklarını farklı sınıflara ayıralım. Aşağıdaki gibi kodu ve testi tekrar yazalım.

[Test]
public void MailRaporuOlustur()
{
 MailRaporuOlusturucu mailRaporuOlusturucu = new MailRaporuOlusturucu(new MailOkuyucu());
 MailRaporu rapor = mailRaporuOlusturucu.RaporOlustur();
 Assert.AreEqual(153,rapor.OkunmusMailSayisi);
 Assert.AreEqual(5,rapor.OkunmamisMailSayisi);
}

public class MailRaporuOlusturucu
{
 private readonly MailOkuyucu mailOkuyucu;
 public const string KULLANICI_ADI = "Cihat";
 public const string SIFRE = "1111";

 public MailRaporuOlusturucu(MailOkuyucu mailOkuyucu)
 {
  this.mailOkuyucu = mailOkuyucu;
 }

 public MailRaporu RaporOlustur()
 {
  int okunmusMailSayisi = 0, OkunmamisMailSayisi = 0;
  mailOkuyucu.Baglan(KULLANICI_ADI,SIFRE);
  IList<Mail> mailListesi = mailOkuyucu.ButunMailleriGetir();
  mailOkuyucu.BaglantiyiKapat();
  for (int i = 0; i < mailListesi.Count; i++)
  {
   Mail mail = mailListesi[i];
   if (mail.Okunmus)
    okunmusMailSayisi++;
   else
    OkunmamisMailSayisi++;
  }
  return new MailRaporu(okunmusMailSayisi, OkunmamisMailSayisi);
 }
}
public class MailOkuyucu
{
 public void Baglan(string kullaniciAdi, string sifre)
 {
  //mail sunucusuna kullanıcı adı şifre kullanarak bağlanıyor.
 }

 public IList<Mail> ButunMailleriGetir()
 {
  List<Mail> mails = new List<Mail>();
  //Gerçek mail sunucusuna bağlanıp mail sayılarını hesaplıyor
  //....
  return mails;
 }

 public void BaglantiyiKapat()
 {
  //bağlantı kapatılıyor
 }
}

Evet kod yavaş yavaş adama benzemeye başladı :) Kodu sorumluluklarına göre farklı sınıflara ayırdık artık herkes kendi işini yapıyor. Şimdi tekrar düşünelim en üstteki MailSayisi testimiz çalışacak mı?Hayır çünkü sınıflar değişti fakat MailOkuyucu sınıfının ButunMailleriGetir metodu çağırıldığında yine gerçek sunucuya bağlandığı için testimiz yine başarısız olacaktır.Ayrıca bağlantı açıldı mı,kapandı mı bunu test edemiyoruz yani hala düzgün test edemiyoruz.

Dependency Inversion Prensibinin Uygulanması

Bunun için ikinci aşama olarak Dependency Inversion prensibine uygun hale getireceğiz. Hatırlamak için tekrarlayalım:”Yüksek seviyeli sınıflar alt seviyeli sınıflara bağımlı olmamalıdır”. Aralarındaki arayüzlere(interface ya da abstract sınıflar) bağımlı olmalıdır. Bu yüzden kodumuzu biraz daha değiştirip aşağıdaki hale getiriyoruz.

[Test]
public void MailRaporuOlustur()
{
 MailRaporuOlusturucu mailRaporuOlusturucu = new MailRaporuOlusturucu(new MailOkuyucu());
 MailRaporu rapor = mailRaporuOlusturucu.RaporOlustur();
 Assert.AreEqual(153,rapor.OkunmusMailSayisi);
 Assert.AreEqual(5,rapor.OkunmamisMailSayisi);

}

public class MailRaporuOlusturucu
{
 private readonly IMailOkuyucu mailOkuyucu;
 public const string KULLANICI_ADI = "Cihat";
 public const string SIFRE = "1111";

 public MailRaporuOlusturucu(IMailOkuyucu mailOkuyucu)
 {
  this.mailOkuyucu = mailOkuyucu;
 }

 public MailRaporu RaporOlustur()
 {
  int okunmusMailSayisi = 0, OkunmamisMailSayisi = 0;
  mailOkuyucu.Baglan(KULLANICI_ADI,SIFRE);
  IList<Mail> mailListesi = mailOkuyucu.ButunMailleriGetir();
  mailOkuyucu.BaglantiyiKapat();
  for (int i = 0; i < mailListesi.Count; i++)
  {
   Mail mail = mailListesi[i];
   if (mail.Okunmus)
    okunmusMailSayisi++;
   else
    OkunmamisMailSayisi++;
  }
  return new MailRaporu(okunmusMailSayisi, OkunmamisMailSayisi);
 }
}

public interface IMailOkuyucu
{
 void Baglan(string kullaniciAdi, string sifre);
 IList<Mail> ButunMailleriGetir();
 void BaglantiyiKapat();
}

public class MailOkuyucu : IMailOkuyucu
{
 public void Baglan(string kullaniciAdi, string sifre)
 {
  //mail sunucusuna kullanıcı adı şifre kullanarak bağlanıyor.
 }

 public IList<Mail> ButunMailleriGetir()
 {
  List<Mail> mails = new List<Mail>();
  //Gerçek mail sunucusuna bağlanıp mail sayılarını hesaplıyor
  //....
  return mails;
 }

 public void BaglantiyiKapat()
 {
  //bağlantı kapatılıyor
 }
}

Şimdi yukarıda gördüğünüz gibi artık MailRaporuOlusturucu sınıfı gerçek sınıfa değil de bir interface’e bağlı.O arayüzü uygulayan(implementation) herhangi bir sınıfı sisteme verdiğimizde kodumuz çalışmaya devam edecektir.Tasarım olarak gayet iyi bir noktaya geldik. Fakat hala test edemiyoruz çünkü dikkat edin test metodunun içinde MailRaporuOlusturucu sınıfının yapıcısına(constructor) IMailOkuyucu arayüzünü uygulayan gerçek MailOkuyucu sınıfını verdiğimiz için aynen gerçek sunucuya bağlanmaya devam edecek testimiz yine bize istemediğimiz sonuçları vermeye devam edecek. Ayrıca hala bağlantı açılıp kapandımı testlerimizde kontrol edemiyoruz.

Stub Nesneler ile Test Edilmesi

Şimdi kodumuzu buraya kadar iyileştirdikten sonra test edebilmemiz aslında kolaylaştı bunun için uygulayabileceğimiz ilk tekniklerden biri Stub nesneler kullanmak. Şimdi Stub nedir kısaca şöyle açıklayalım: Yukarıdaki MailRaporuOlusturucu sınıfının yapıcısına test amaçlı aynı interface’i uygulayan bir sınıf oluşturup veriyoruz ve bu sınıf üzerinden istediğimiz sonuçları döndürüyoruz. Şimdi Stub nesne kullanarak aşağıdaki testimizi tekrar yazalım.

class MailOkuyucuStub:IMailOkuyucu
{
 private List<Mail> mailListesi = new List<Mail>();
 public string BaglanilanSifre { get; set; }
 public string BaglanilanKullaniciAdi { get; set; }
 public bool BaglantiKapatildi { get; set; }

 public List<Mail> MailListesi
 {
  get { return mailListesi; }
 }

 public void Baglan(string kullaniciAdi, string sifre)
 {
  BaglanilanKullaniciAdi = kullaniciAdi;
  BaglanilanSifre = sifre;
 }


 public IList<Mail> ButunMailleriGetir()
 {
  return mailListesi;
 }

 public void BaglantiyiKapat()
 {
  BaglantiKapatildi = true;
 }
}

[TestFixture]
public class MailRaporuOlusturucuTest
{
  [Test]
  public void MailCount()
  {
   MailOkuyucuStub okuyucuStub =new MailOkuyucuStub();
   for(int i=0;i<153;i++)
   {
    Mail mail = new Mail();
    mail.Okunmus = true;
    okuyucuStub.MailListesi.Add(mail);
   }

   for(int i=0;i<5;i++)
   {
    Mail mail = new Mail();
    mail.Okunmus = false;
    okuyucuStub.MailListesi.Add(mail);
   }


   MailRaporuOlusturucu mailRaporuOlusturucu = new MailRaporuOlusturucu(okuyucuStub);
   MailRaporu rapor = mailRaporuOlusturucu.RaporOlustur();
   Assert.AreEqual(153, rapor.OkunmusMailSayisi);
   Assert.AreEqual(5, rapor.OkunmamisMailSayisi);
   Assert.AreEqual(MailRaporuOlusturucu.KULLANICI_ADI,okuyucuStub.BaglanilanKullaniciAdi);
   Assert.AreEqual(MailRaporuOlusturucu.SIFRE,okuyucuStub.BaglanilanSifre);
   Assert.AreEqual(true,okuyucuStub.BaglantiKapatildi);
  }
}

Gördüğünüz gibi test ortamında aynı arayüzü uygulayan test amaçlı bir Stub nesne oluşturduk.Bu nesneye test esnasında 153 adet okunmuş mail,5 tane de okunmamış mail ekledik. Artık kontrol gerçek mail sunucusunun elinde değil bizim elimizde.Böylece istediğimiz sayıda mail dödürebiliyoruz.Ayrıca Stub nesnesi içinde bağlanmak için gelen kullanıcı adı ve şifreyi tutarak test esnasında düzgün parametrelerin gelip gelmediğini kontrol ettik.Bağlantıyı kapatan metodun çağırılıp çağrılmadığını da bu teknikle stub içinde saklayıp test sırasında kontrol ettik.Bağlantı kapatma metodu çağırılmışmı onu da bu teknikle stub içinde saklatıp test sırasında kontrol ettik.

El ile Yazılmış Mock Nesneler ile Test Edilmesi

Şimdi aynı testleri Mock Objects tekniği kullanarak test edelim. Öncelikle Mock Objects nedir kısaca anlatalım. Mock nesneler test sırasında aynı Stublar gibi nesnelerin bizim istediğimiz değerleri döndürülmesini ve doğru metodlar doğru parametreler ile çağırılmış mı onu kontrol eder.Fakat test ediliş şekilleri farklıdır.Mock objelere çağırılmasını beklediği metodları ve parametreleri veririz ardından düzgün çağırılmışmı mock objelerin kendisi kontrol eder. Stub nesneler kullandığımızda hatırlayın bunu Assert.AreEquels metodları ile kendimiz yapıyorduk. Mock objeler ise bunu kendi içlerinde kontrol ederler.

Tabi elle yazmak oldukça zahmetli bir iş şuana kadar hiç el ile mock yazmadım fakat herhangi bir mock object framework kullanmaya başlamadan önce el ile kendi yaptığımız mock nesneler ile bunun nasıl yapıldığını görmeniz bu frameworklerin nasıl işlediğini ve neler yaptığınızı anlamanız açısından iyi olacaktır.

class MockMailOkuyucu:IMailOkuyucu
{
 private string beklenenKullaniciAdi;
 private string beklenenSifre;
 private bool baglantiKapatildi;
 private bool beklenenBaglantiKapatildi;
 public List<Mail> MailListesi = new List<Mail>();

 public void BeklenenBaglan(string kullaniciAdi, string sifre)
 {
  beklenenKullaniciAdi = kullaniciAdi;
  beklenenSifre = sifre;
 }

 public void BaglantiKapatildiCagirilmaliMi(bool deger)
 {
  beklenenBaglantiKapatildi = deger;
 }


 public void Baglan(string kullaniciAdi, string sifre)
 {
  Assert.AreEqual(beklenenKullaniciAdi, kullaniciAdi);
  Assert.AreEqual(beklenenSifre, sifre);
 }

 public IList<Mail> ButunMailleriGetir()
 {
  return MailListesi;
 }

 public void BaglantiyiKapat()
 {
  baglantiKapatildi = true;
 }

 public void KontrolEt()
 {
  Assert.AreEqual(beklenenBaglantiKapatildi,baglantiKapatildi);
 }
}

[TestFixture]
public class MailRaporuOlusturucuMockTest
{
  [Test]
  public void MailCount()
  {
   MockMailOkuyucu mockMailOkuyucu = new MockMailOkuyucu();
   for (int i = 0; i < 153; i++)

   {
    Mail mail = new Mail();
    mail.Okunmus = true;
    mockMailOkuyucu.MailListesi.Add(mail);
   }

   for (int i = 0; i < 5; i++)
   {
    Mail mail = new Mail();
    mail.Okunmus = false;
    mockMailOkuyucu.MailListesi.Add(mail);
   }
   mockMailOkuyucu.BeklenenBaglan(MailRaporuOlusturucu.KULLANICI_ADI,MailRaporuOlusturucu.SIFRE);
   mockMailOkuyucu.BaglantiKapatildiCagirilmaliMi(true);

   MailRaporuOlusturucu mailRaporuOlusturucu = new MailRaporuOlusturucu(mockMailOkuyucu);
   MailRaporu rapor = mailRaporuOlusturucu.RaporOlustur();
   Assert.AreEqual(153, rapor.OkunmusMailSayisi);
   Assert.AreEqual(5, rapor.OkunmamisMailSayisi);
   mockMailOkuyucu.KontrolEt();
  }
}

Yukarıda Stub ile yazdığımız aynı testi el ile yazdığımız mock ile aynı şekilde test ettik. Dikkat edin Mock objeye Baglan metodunun hangi parametreler ile çağırılması gerektiğini söyledik ardından kapat çağırılmalı mı onu söyledik ve en sonunda bunun mock objenin kendi KontrolEt metodu ile kontrol ettik.Aslında Mock Objects Frameworklerin yaptığıda bu sınıfları çalışma anında bizim kod yazmamıza gerek kalmadan otomatik olarak oluşturmak.

Framework Kullanılarak Oluşturulan Mock Nesneler ile Test

En sona kaldı fakat kendi adıma en çok kullandığım yöntem olan Mock object framework ile kullanarak aynı testi tekrar yazıyoruz.Bu arada birsürü bu tarz mock nesneler oluşturan hem Java hem .NET için framework mevcut.Ben .NET için aşağıda kullandığım Rhino Mocks kütüphanesini kullanıyorum.Java içinde aşağı yukarı aynı yapıda olan EasyMock kullanıyorum.

[Test]
public void MailCountMockFramework()
{
 IList<Mail> mailListesi = new List<Mail>();

 for (int i = 0; i < 153; i++)
 {
  Mail mail = new Mail();
  mail.Okunmus = true;
  mailListesi.Add(mail);
 }

 for (int i = 0; i < 5; i++)
 {
  Mail mail = new Mail();
  mail.Okunmus = false;
  mailListesi.Add(mail);
 }

 MockRepository mockRepository =new MockRepository();
 IMailOkuyucu mockMailOkuyucu = mockRepository.StrictMock<IMailOkuyucu>();

 mockMailOkuyucu.Baglan(MailRaporuOlusturucu.KULLANICI_ADI, MailRaporuOlusturucu.SIFRE);
 mockMailOkuyucu.BaglantiyiKapat();
 Expect.Call(mockMailOkuyucu.ButunMailleriGetir()).Return(mailListesi);
 mockRepository.ReplayAll();


 MailRaporuOlusturucu mailRaporuOlusturucu = new MailRaporuOlusturucu(mockMailOkuyucu);
 MailRaporu rapor = mailRaporuOlusturucu.RaporOlustur();
 Assert.AreEqual(153, rapor.OkunmusMailSayisi);
 Assert.AreEqual(5, rapor.OkunmamisMailSayisi);
 mockRepository.VerifyAll();
}

Gördüğünüz gibi artık el ile yaptığımız mock nesnesini framework bizim için oluşturdu. Bunu çalışma anında proxy nesneler oluşturarak bizim el ile yazdığımız mock nesnesine benzer nesneler oluşturarak yapıyor. Zaten test sırasında gördüğünüz gibi mockRepository.ReplayAll(); satırına kadar hangi metodların hangi parametreler ile çalışması gerektiğini söyledik. Ardından Expect.Call(mockMailOkuyucu.ButunMailleriGetir()).Return(mailListesi); satırı ile de ButunMailleriGetir metodu çağırıldığında hangi listenin dönmesi gerektiğini Frameworke söyledik. ReplayAll() metodu ile Framework bizim beklediğimiz ve dönmesi gerektiğimiz şeyleri hafızasına aldı ardından mockRepository.VerifyAll(); satırında daha önceden hafızasına aldığı şartların yerine getirilip getirilmediğini kontrol ediyor.

Test etmesi zor olan kısımları Mock ve Stub nesneler ile nasıl test edebildiğimizi gördük.Aslında burada Test Driven Development’ın en güzel yanlarından biri ortaya çıkıyor. Burda Mocks ve Stubs nedir örnek olsun diye kodu önce test edilemeyen şekliyle yazdım. Fakat normalde TDD uygularken önce test kodu yazdığınız için tasarımınız Single Responsibility ve Dependency Inversion prensibine uymak zorunda kalıyor. Bu yüzden sizi daha düzgün tasarımı olan gerçek sınıflara değilde arayüzlere bağımlı olan kod yazmanıza zorluyor. Bunlarda nesneye yönelik programlama için oldukça önemli kavramlar.Ayrıca diğer güzel yanı dikkat ederseniz gerçek mail sunucusuna bağlantı yapan kodu yazmadan rapor oluşturan kodu yazdım. Yani kodu yazmak için alt seviyeli database,network.. gibi şeylerin hazır olmasınada gerek kalmıyor.


<
Previous Post
Model View Presenter (MVP) Pattern
>
Next Post
Ortak Düşmanımız : Bağımlılık (Dependency,High Coupling)