TNBT (The next big thing) projemiz için çalışırken syslog mesajlarını parse etme ihtiyacı doğdu. Syslog mesajları UDP üzerinden default olarak 514 portu ile gönderiliyor ve gönderilen mesaj içeriğinde “Priority” alanı bulunuyor. Bu alandan gönderilen mesajın log seviyesini ve tipini bulmak için biraz protokolü araştırdım. Aslında oldukça basit bir protokol ve gönderilen “Priority” alanı genelde mesajın ilk kısmında “<44>” gibi bulunuyor. Burada 44 Priority oluyor ve onun hangi log seviyesi ve tipine karşılık geldiğini aşağıdaki matristen çıkabiliyorsunuz.

Protokolün detayına aşağıdan ulaşabilirsiniz

RFC-5224

Protokol detayını incelediğinizde görebileceğiniz gibi çeşitli loglama sistemlerinde yaygın olan aşağıdaki “severity” seviyeleri var.

Numerical Code Severity
0 Emergency: system is unusable
1 Alert: action must be taken immediately
2 Critical: critical conditions
3 Error: error conditions
4 Warning: warning conditions
5 Notice: normal but significant condition
6 Informational: informational messages
7 Debug: debug-level messages

Birde log mesajının tipini belirten facility seviyeleri bulunuyor.

Numerical Code Facility
0 kernel messages
1 user-level messages
2 mail system
3 system daemons
4 security/authorization messages
5 messages generated internally by syslogd
6 line printer subsystem
7 network news subsystem
8 uUCP subsystem
9 clock daemon
10 security/authorization messages
11 fTP daemon
12 nTP subsystem
13 log audit
14 log alert
15 clock daemon (note 2)
16 local use 0 (local0)
17 local use 1 (local1)
18 local use 2 (local2)
19 local use 3 (local3)
20 local use 4 (local4)
21 local use 5 (local5)
22 local use 6 (local6)
23 local use 7 (local7)

Yukarıda bahsedildiği gibi

Priority = Facility * 8 + Severity

şeklinde bulunuyor.

Bu formüle göre tüm matrisi hesaplarsak aşağıdaki gibi bir matris ortaya çıkıyor.

  emergency alert critical error warning notice info debug
kernel 0 1 2 3 4 5 6 7
user 8 9 10 11 12 13 14 15
mail 16 17 18 19 20 21 22 23
system 24 25 26 27 28 29 30 31
security 32 33 34 35 36 37 38 39
syslog 40 41 42 43 44 45 46 47
lpd 48 49 50 51 52 53 54 55
nntp 56 57 58 59 60 61 62 63
uucp 64 65 66 67 68 69 70 71
time 72 73 74 75 76 77 78 79
security 80 81 82 83 84 85 86 87
ftpd 88 89 90 91 92 93 94 95
ntpd 96 97 98 99 100 101 102 103
logaudit 104 105 106 107 108 109 110 111
logalert 112 113 114 115 116 117 118 119
clock 120 121 122 123 124 125 126 127
local0 128 129 130 131 132 133 134 135
local1 136 137 138 139 140 141 142 143
local2 144 145 146 147 148 149 150 151
local3 152 153 154 155 156 157 158 159
local4 160 161 162 163 164 165 166 167
local5 168 169 170 171 172 173 174 175
local6 176 177 178 179 180 181 182 183
local7 184 185 186 187 188 189 190 191

Kenarda bulunsun belki işinize yarayabilir :)


<
Previous Post
How to Become a Hacker
>
Next Post
Starting All Over Again