Interface içinde sadece kendisinden türeyen sınıfların içini doldurmak zorunda olduğu içi boş metod tanımlarının yapıldığı bir yapıdır. Kısacası kendisini kullanacak sınıflar için bir yerine getirmeleri gereken metodları belirten bir kontrat gibidir. Java ve C# dillerinde aşağıdaki gibi kullanılır.

interface Rapor{
  public void hazirla(Fatura fatura);
}

Bu interface kendinden türeyen tüm sınıfların public void hazirla(Fatura fatura) adında bir metoda sahip olmalarını zorunlu kılar aksi taktirde derleyici hata verecektir. Aşağıdaki gibi bir sınıfın bu interface’i nasıl uyguladığını gösteren koda bakalım.

class PdfRapor implements Rapor{
  public void hazirla(Fatura fatura) {
    //Faturayı pdf formatında hazırlayan kodlar
  }
}

Gördüğünüz gibi interface’den türeyen sınıflar bu şekilde interface’in belirttiği kurallara uyup içindeki metodları kendileri yazmak zorundadır.Kısacası interface’ler sınıfların yapabildiği şeyleri belirten kontratlardır diyebiliriz. Aklımıza gelmişken interface’lerin diğer özelliklerini de yazalım.

Interface’ler de Abstract sınıflar gibi new ile oluşturulamazlar İçi dolu metod bulunduramazlar public static final değişkenler dışında herhangi bir değişken bulunduramazlar Bir sınıf birden fazla interface’den türeyebilir Şimdi asıl önemli soruya geldik. Az önceki durumda neden interface kullandık?Aslında bunun sebebi tamamen bizden geliştirmemiz istenen yazılımın özelliklerine bağlı. “Yukarıdaki gibi bir kod yazmamızın ne gereği var?, Direk PdfRapor sınıfını interface’den türetmeden yazamazmıydık?” gibi sorular aklınıza gelmiş olabilir. Evet yazabilirdik tabi, fakat yazmamamızın sebebini şöyle açıklayalım.Öncelikle daha önceden müşteri ile konuştuğumuzda bizden şöyle bir talepte bulunmuştu: “Geliştireceğiniz yazılımda ben faturalarımı Pdf,Word,Excel formatlarında hazırlayabilmek istiyorum. Ayrıca ileride belki yeni formatlarda da sizden fatura isteyebilirim” diye daha önceden bizle konuşmuştu.Durum böyle olduğu için daha önceden Dependency Inversion makalesinde yazdığım gibi kodumuzun değişikliklerden etkilenmemesi, içinde bolca if-else yapılarının olmaması ve daha esnek olması için değişen kısmı bir interface kullanarak kodumuzdan soyutladık.Kodun içinde sadece aşağıdaki gibi interface kullanıldığı için ileride eklenecek yeni rapor formatlarından da etkilenmeyecektir.

class FaturaRaporFormu {
    private List calisanlar;
    private Fatura seciliFatura;
    private Rapor rapor;

    public FaturaRaporFormu(Rapor rapor){
        this.rapor = rapor;
    }

    public void FaturayaAitRapor(){
        this.rapor.hazirla(seciliFatura);
    }
}

Ayrıca interface ya da abstract sınıfların en büyük güzelliklerinden biride Polymorphism diyebiliriz. Interface ya da Abstract sınıfları kodun herhangi bir yerinde bir metoda parametre ya da metodun dönüş değeri,bir değişken, bir dizi tanımlamasında… gibi yerlerde kullanabiliriz. Ve bu kullanılan yerlerde Abstract ya da Interface’den türeyen herhangi bir sınıfı bu metoda,değişkene parametre olarak gönderdiğimizde ya da değişkene atadığımızda kod aynen çalışmaya devam edecek Java,C# dilleri Interface ya da Abstract sınıftan türeyen bütün alt sınıflara aynı şekilde tavranacaktır.

Gördüğünüz gibi interface kullanmak kodun esnekleğini arttırıyor. Fakat geliştirdiğimiz yazılımda ileride değişmeyecek bir kavramı sırf esneklik olsun diye interface kullanarak soyutlamakda kodu daha anlaşılması zor ve karmaşık hale getirecektir.Unutmayın yazılımın ve kodun basit ve sadece müşterinin ihtiyaçlarını karşılayanı makbuldür.Basitlik yazılım geliştirirken daima aklımızın bir köşesinde bulunmalı. Bu yüzden eğer müşteri bizden tek tip rapor isteseydi bu sefer interface kullanmamıza gerek kalmazdı.

Kısaca özetlersek Interface geliştirdiğimiz yazılımda aynı kavramın birden farklı şekilde uygulandığında bu kavramı soyutlayarak kodun esnekliğini,okunulabilirliğini arttırmak ve değişimin etkisini en aza indirmek için kullanılan yapılardır.Genelde Interface’den türeyen sınıflar arasında CAN-DO(yapabilir) ilişkisi vardır.Yukarıda neden kullanmamız gerektiğini umarım anlatabilmişimdir.


<
Previous Post
Abstract nedir, ne zaman kullanılır?
>
Next Post
Dependency Inversion