Tell Don’t Ask Principle

oneRing Herşey prosedürel programlamayla başladı. Bazılarımız büyük programlar yazdı, bazılarımız ise küçük birer hesap makinası yaparak kıyısından geçiverdi :) Ama hepimiz prosedürel programlamayı çok sevdik. Programlarımızı yazarken güzel güzel yapılar(struct,record),veri tipleri(int,double,char…) kullanırdık, yapılarımızı,verilerimizi metodlarımıza parametre olarak gönderirdik onlarda gereken işi güzelce yapardı.Tabi sonradan yazdığımız programlar 100.000 satırlar boyutuna ulaşmaya başlayınca o masum masum kod dosyalarımızın üst tarafında tanımlı yapılar bize düşman görünmeye, en az 5 tane parametre alan fonksiyonlarımız da yönetilmeme ye ve pekde hoş gözükmemeye başladı. Ardından kulaklarımıza Mordor diyarından şu nağmeler gelmeye başladı. (Yüzüklerin efendisini çok sevdiğim belli oluyor herhalde:) )

One Object to rule them all, One Object to find them,
One Object to bring them all and in the Class bind them

Nağmelerde, hepsini ; yani veri ve fonksiyonları bir araya getirecek, ondan sonra onları Class(sınıf) içerisinde birleştirecek bir güç olan nesneden bahsediyordu. Hepimiz bu nağmelerin içerisnde olan nesnelerin büyüsüne kapıldık ve o aşamadan sonra kendimizi Object Oriented rüzgarının önünde buluverdik.  Artık hepimiz bu gücü kullanıp daha yönetilebilir, okunabilir, esnek yazılımlar geliştirmek için can atıyorduk. Fakat prosedürel programlamayı o kadar çok sevmiştik ki eski alışkanlıklarımızdan bir türlü vazgeçemiyorduk. İlk aşklar unutulmaz derler herhalde ondan olsa gerek :) Artık benim PObject Oriented olarak adlandırdığım nesneler ile prosedürel programlama yapıyorduk.

Her ikisinin sevdiğimiz özelliklerini kullanıp güzel güzel programlar yazmaya başlamıştık. Verileri bu sefer struct,record gibi yapılar içerisine değilde sınıflar içerisine koymaya başladık.Fonksiyonlarımızıda uygun bir yer bulabiliyorsak oraya değilse sağa,sola yerleştiriyorduk. Fakat yine işler projeler büyüdükçe çığırından çıkmaya başladı. Projeler büyüdükçe, değişiklikler yapılmaya başladıkça işler oldukça zahmetli olmaya başladı. Küçük bir talepteki değişiklik uygulamanın birçok yerinde değişiklik yapmamızı gerektiriyor ve bu değişiklik sonucunda ortaya çıkan hatalarla baş edememeye başlıyorduk. Aslında biraz da kafamız karışmıştı. Nağmelerde duyduğumuz o güçlü nesneye yönelik programlama aslında pekde güçlü olmadığını düşünüyorduk.

Kaptırmışım kendimi yüzüklerin efendisi falan araya girince hikayeyi fazla uzattım kusura bakmayın :) Aslında problem bu noktada geliştirdiğimiz uygulamada iş mantığının nesnelerin içinde değilde uygulamanın geneli içine dağılmış olması. Yani en temel nesneye yönelik programlama prensibi verilerin ve verileri işleyen metodların bir arada bulunması gerçekleşmediğinden dolayı uygulama geneline artan Bağımlılık(Dependency,High Coupling) sorunlarının yol açtığı problemlerdir.

Bu sorunların önüne geçebilmek ve sınıflara sorumluluğu daha düzgün atayıp, iş mantığını gerçekten olması gereken yere koymak için kullanılan prensiplerden biride Tell Don’t Ask Principle yani “Sorma, söyle” prensibidir.

Procedural code gets information then makes decisions. Object-oriented code tells objects to do things.
— Alec Sharp

Alec Sharp’ın dediği gibi prosedürel kod veriyi alır ve o veri üzerinden kararlar verir. Object oriented kod ise nesnelere yapmaları gereken şeyleri söyler. Bunu meşhur gazeteci çocuk, cüzdan problemi üzerinde örneklerle inceleyelim. İlk olarak nerede okumuştum hatırlamıyorum ama bu prensibi anlamama kod ve kavramsal olarak oldukça yardımcı olmuştu. Aynı örnek üzerinden devam edelim.

Örnek

Kodları buradan indirebilirsiniz : TellDontAsk.rar

Gazeteci arkadaşımız her sabah bisikletine atlayıp ev ev dolaşıp gazete dağıtıyor. Haftalıkta müşterilerinden gazete paralarını topluyor.Para toplayacağı müşterilerin listesi elinde alıp kapı kapı dolaşıyor ve ücretleri alıyor. Ardından topladığı hasılatı patronuna teslim ediyor.İlk olarak programımızı şu şekilde yazalım.

public class Cuzdan {
  private double para;

  Cuzdan(double para) {
    this.para =para;
  }

  public double getPara() {
    return para;
  }

  public void setPara(double para) {
    this.para = para;
  } 
}
public class Gazeteci {
  private double hasilat =0;
  public void odemeAl(Musteri musteri,double miktar){
    if(musteri.getCuzdan().getPara()<miktar){
      throw new RuntimeException("Cüzdanki para yeterli değil.");
    }else{
      musteri.getCuzdan().setPara(musteri.getCuzdan().getPara()-miktar);
      hasilat +=miktar;
    }    
  }

  public double getHasilat() {
    return hasilat;
  }
}
public class Musteri {
  private String adi;
  private Cuzdan cuzdan;

  public Musteri(String adi,double para) {
    this.cuzdan =new Cuzdan(para);
    this.adi =adi;
  }  

  public Cuzdan getCuzdan() {
    return cuzdan;
  }

  public String getAdi() {
    return adi;
  }
}
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Musteri ahmetAmca =new Musteri("Ahmet",100);
    Musteri bakkalMehmet =new Musteri("Mehmet",50);
    Musteri kasapAli =new Musteri("Ali",80);
    
    List<Musteri> musteriler =new ArrayList<Musteri>();
    musteriler.add(ahmetAmca);
    musteriler.add(bakkalMehmet);
    musteriler.add(kasapAli);
    
    Gazeteci cihat =new Gazeteci();
    
    for(int i=0; i<musteriler.size(); i++){
      Musteri musteri =musteriler.get(i);
      try{
        cihat.odemeAl(musteri, 60);
      }
      catch(Exception ex){
        System.out.println("Tahsilat yapılamadı! Müşteri adı : "+musteri.getAdi());
      }
    }    
    System.out.println("Toplanan hasılat miktarı : "+cihat.getHasilat());
  }
}

Prosedürel stili o kadar çok seviyoruz ki muhtemelen yukarıdaki kodda pek bir problem göremeyeceğiz.Yanılmıyorum değilmi?Çünkü ilk başlarda bu tarz kodlar bana süper Object Oriented kodlar gibi geliyordu ve açıkçası biri bana o zaman bu kodda problem var dese gülerdim :)

Probleme teknik olarak değilde gerçek hayat problemi olarak bakalım. Evinize gelen gazeteciye cüzdanınızı verip içerisinden ne kadar lazımsa al kardeş dermisiniz? Eğer öyleyse sizin gazeteciniz olmayı isterdim :) Çoğumuzun cüzdanını vermeyeceğini düşünüyorum açıkcası.Gazeteciye “kardeş ne kadar lazım söyle” diye sorup ona göre parayı cüzdanımızdan çıkarıp öyle veririz. Bu koddaki problemde bu. Gazeteciye aslında cüzdan nesnesi ile cüzdanımızı veriyoruz gazeteci önce bi içerisine bakıyor gerekli para varmı ardından varsa içerisinden gereken parayı alıyor.

Tell Don’t Ask(sorma, söyle) presibinin belirttiği gibi aslında biz burada Musteri ve Cuzdan nesnelerine surekli sorular soruyoruz ve ardından sorduğumuz soruların cevabına göre bazı işlemleri o nesneler yerine biz yapıyoruz. Musteriye sordugumuz soru getCuzdan(), Cuzdan nesnesine sordugumuz soru ise getMiktar() metodları.Bu yüzden Musteri nesnesinin iç yapısını öğrenmiş oluyoruz.Mesela müşterinin parayı cüzdanında taşıdığını biliyoruz. Ya müşteri bize parasını evdeki kasasından vermek isterse?Gazeteciye tutup “Al kasayı kardeş içerisinden ne kadar lazımsa o kadar al ” mı diyeceğiz? :) Dolayısıyla nesneler arasındaki bağımlılık(coupling) artıyor. Uygulamada bu şekilde müşteri nesnesinin içerisindeki alanlara soru sorup ona göre karar verip çeşitli işlem yaptıran sınıflar ne kadar artarsa müşterinin iç yapısını değiştirmemiz o kadar zorlaşıyor. Örnek olarak müşterinin artık parayı Cüzdan’dan değilde kredi kartından vereceğini düşünelim. Hangi sınıfları değiştirmemiz gerekir onlara bakalım.

Şimdi yeni sınıfımız Kredi kartına göre sınıflarımızın düzeltilmiş halini yazalım. Bakalım bir sınıfdaki değişiklik yüzünden kaç sınıfı değiştirmek zorunda kalacağız.Ana sınıf değişmediği için onu yazmıyorum. Diğer değişen sınıfları yeni halleri ile aşağıya yazıyorum.

public class Gazeteci {
  private double hasilat =0;
  public void odemeAl(Musteri musteri,double miktar){
    if(musteri.getKrediKarti().getLimit()<miktar){
      throw new RuntimeException("Cüzdanki para yeterli değil.");
    }else{
      musteri.getKrediKarti().setLimit(musteri.getKrediKarti().getLimit()-miktar);
      hasilat +=miktar;
    }    
  }

  public double getHasilat() {
    return hasilat;
  }
}
public class Musteri {
  private String adi;
  private KrediKarti krediKarti;

  public Musteri(String adi,double para) {
    this.krediKarti =new KrediKarti();
    this.adi =adi;
  }  

  public KrediKarti getKrediKarti() {
    return krediKarti;
  }

  public String getAdi() {
    return adi;
  }
}
public class KrediKarti {
  private double limit =1000;

  KrediKarti() {
    
  }

  public double getLimit() {
    return limit;
  }

  public void setLimit(double limit) {
    this.limit = limit;
  } 
}

Gördüğünüz gibi Main sınıfı hariç bütün sınıfları basit bir değişiklik yüzünden değiştirmek zorunda kaldık. Burada aslında sadece Müşteri yani cüzdana sahip sınıfın etkilenmesi gerekirdi fakat prosedürel stilde sürekli nesnelerin iç yapısını sorgulayarak ona karar veren kodumuz yüzünden Gazeteci sınıfıda bu değişiklikten etkilendi.

Peki bu problemi nasıl düzeltebiliriz ? Tell Don’t Ask yani işimizi nesnelere soru sorararak değilde onlara ne yapması gerektiğini söyleyerek yapabiliriz. Aslında bu yeni birşey değil OOP’nin en temel kuralını kullanıyor alıyor yani Encapsulation. Nesnelerin iç yapısını çok fazla dışarı açtığımızda kendi üzerine düşen işleri başkaları yaptığında bu tarz problemler kaçınılmaz. Bu küçük bir örnek belki çok fazla problem olmaz fakat büyük bir uygulamada bu tarz iç yapısını dışarı açan bir nesnede değişiklik olduğunu düşünün? Belkide yüzlerce sınıfı değiştirmek,hatalarını düzeltmek,test etmek zorunda kalacaksınız. Şimdi bu kodu Tell Don’t ask prensibine uygun olarak aşağıdaki gibi yazalım.

public class Cuzdan {
  private double para;

  Cuzdan(double para) {
    this.para =para;
  }

  double cek(double fiyat) {
    if(fiyat>para)
     throw new RuntimeException("Cüzdanki para yeterli değil!");
    else{
      para =para-fiyat;
      return fiyat;
    }
  }
}
public class Musteri {
  private String adi;
  private Cuzdan cuzdan;

  public Musteri(String adi,double para) {
    this.cuzdan =new Cuzdan(para);
    this.adi =adi;
  }  
  
  public double odemeYap(double fiyat){
    return cuzdan.ver(fiyat);
  }

  public String getAdi() {
    return adi;
  }
}
public class Gazeteci {
  private double hasilat =0;
  public void odemeAl(Musteri musteri,double miktar){
    hasilat +=musteri.odemeYap(miktar);   
  }

  public double getHasilat() {
    return hasilat;
  }
}

Şimdi Tell Don’t Ask prensibine göre ile yazılmış yeni kodumuzu inceleyelim. Gazeteci sınıfına bakın artık müşterinin ne cüzdnından haberi var nede kredi kartından. Ona sadece yapması gereken şeyi söylüyor : “Bana şu kadar ödeme yap”. Müşteri nesneside aynı şeyi yapıyor cüzdana bana şu kadar para ver diyor. Ardından cüzdan da kendi içerisinde olan parayı istenen miktarla karşılaştırıyor ve ona göre veri parayı veriyor. Yani herkes yapması gereken işi yapıyor. Artık cüzdan nesnesi içerisinde sadece veri bulunan bir aptal sınıf yada Anemic Domain Model değil, onu nasıl işleyeceğini bilen bir sınıf.

Şimdi bu yapıda yazılmış bir kod üzerinde Cuzdan yerine paramızı kredi kartı üzerinden ödemek için değişmesi gereken sınıfları tekrar yazalım.

public class Musteri {
  private String adi;
  private KrediKarti krediKarti;

  public Musteri(String adi,double para) {
    this.krediKarti =new KrediKarti();
    this.adi =adi;
  }  
  
  public double odemeYap(double fiyat){
    return krediKarti.cek(fiyat);
  }

  public String getAdi() {
    return adi;
  }
}
public class KrediKarti {
  private double limit =1000;

  KrediKarti() {
    
  } 
  
  double cek(double fiyat) {
    if(fiyat>limit)
     throw new RuntimeException("Limit yeterli değil!");
    else{
      limit =limit-fiyat;
      return fiyat;
    }
  }
}
public class Gazeteci {
  private double hasilat =0;
  public void odemeAl(Musteri musteri,double miktar){
    hasilat +=musteri.odemeYap(miktar);   
  }

  public double getHasilat() {
    return hasilat;
  }
}

Gazeteci sınıfında yukarıda gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik yapmadık. Yani sadece iç yapısını değiştirdiğimiz sınıflar etkilendi. O da müşteri sınıfı ama diğer şekilde hem gazeteci hemde müşteri sınıfı etkileniyordu.

Tabi bunun dışında gördüğünüz gibi kodun okunulabilirliği ve yönetimi oldukça kolaylaştı. Çünkü herkes kendi sorumluluğunu yerine getiriyor, nesneler kendi içerisindeki veriler üzerinde işlem yapıyor. Bu şekilde uygulamada değişiklik sadece gereken yerde yapılmış oluyor. Ama diğer şekilde iş mantığı uygulamanın bütün yerine dağılmış olduğu için değişiklik sonucunda birsürü yerde değişiklik yapmamız gerekiyor. Buda hata riskini ve değişim maliyetini oldukça arttırıyor.

İlk başlarda bu prensibi okuduğumda oldukça şaşırmıştım ve açıkçası nesneye yönelik programlamanın en temel ilkesini o zaman anlamıştım. Veri ve veri üzerinde işlem yapan metodların bir arada olması. Prosedürel mantığa o kadar alışmışızki nesneye yönelik bir programlama dilinde onun etkisinden hala kurtulamıyoruz. Bu prensip anlaması ve alışması belkide en zor temel nesneye yönelik programlama prensiplerinden birisi. Ben bile hala bazı yerlerde içgüdüsel olarak nesnelere soru sorup bazı işleri yaptırmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Ama sürekli kodu gözden geçirip “Acaba bu işi bu sınıf mı yapmalı?, Bu işin ait olduğu yer burası mı?” diye sorgularsanız sorumluluğun gerçekten ait olduğu yeri belirleyebilirsiniz. Eğer nesnelerinizde sadece getter,setter(java) yada property(C#) bulunuyorsa nesnelerinizden şüphelenmenizin ve tekrar gözden geçirmenizin vakti gelmiştir.

12 thoughts on “Tell Don’t Ask Principle

 1. akn

  yazı için teşşekkürler,

  # public double odemeYap(double fiyat){
  # return cuzdan.ver(fiyat);
  # }

  önemli bir şey değil ama burası şöyle olcak
  return cuzdan.cek(fiyat);

 2. kaan oktay

  Şu an şoktayım diyebilirim =).Anemic Domain Model kavramını hiç duymamıştım.Java’da herhangi bir sınıf içinden başka bir sınıfın get() ve set() methodlarını çağırmak en büyük zevkimdi.O yüzden size su an hem kızgınım,hem de yanlıştan döndüğüm için müteşekkir =).En büyük zevkimi elimden aldınız =)).

 3. Eyuphan

  Benim bir sorum olacakti. Sizin Code’ unuzu denemdim ilk bakista aklima takilan soru. Eger Main methodunu sizin yukardaki gibi yapsak mesela Müsterilerden AhmetUsta diyelim ki büyük bir sitenin kapicisi. Yani AhmetUsta 20 gazete satil almak istese, 20 kere List’ e eklemek gerekiyor. Ve her gazete aldiginda sanki Kredi karti limiti 1000 lira gibi görünüyor, sadece Hasilat yükseliyor Kredi kartinin Limiti düsmüyor yoksa benmi hataliyim. Bende hatali olabilirim, dedigim gibi Code’ u daha denemedim.
  Ayriyeten makaleleriniz cok güzel

 4. Hasan

  Cihat Bey selam,

  Buradaki hic bir comment’e yanit vermemeniz ilginc. Bu arada, makale icin tesekkurler; guzel olmus.

  Yalniz bir durum var. Bu sekilde kodu yazi yazmak guzel ancak, eger business domain kuralimiz bir sirketin satislarini belirli bir tarihten itibaren toplamamizi gerektiriyorsa bunu domain objemizde tutmak yada belirtmek zahmetli olmayacak mi?

  orn:

  class sirket
  {
  long satislariTopla(date itibaren)
  {
  // …? burda dao’ya soramayiz
  // temiz olmaz, oyleyse
  // demekki satislar zaten icerde
  // veya lazy sekilde biri bu
  // metodu cagirinca gelecek
  // hepsi birden!

  foreach (satis)
  {
  if (satis.premium?)
  satiscount++;
  }
  return satiscount;
  }
  }

  Bu gibi bir durumda ustteki domain model objelerinin anemic olmamasi icin ne oneriyorsunuz?

 5. Hasan

  bir onceki yorumumda aslinda demek istedigim: veriseti buyuk oldugunda ne yapacagiz? ornegin, bu sirketin 1 senelik satislarinin istendigini dusunelim ve elimizde 1 milyon satis kayidi olsun. asil sorum bu sekilde olacak.

 6. M. Cihat Altuntaş Post author

  @Hasan Merhaba,
  Öncelikle yorumlara cevap yazmayışımın nedeni sağolsun arkadaşların makale için teşekkür etmesi ve konu ile alakalı bir soru olmayışıydı. Sadece @Eyuphan bir soru sormuş ve cevabınıda kendisi vermiş o yüzden herhangi bir cevap yazmadım.

 7. M. Cihat Altuntaş Post author

  @Hasan
  İkinci olarak asıl soruya dönecek olursak. Çok tartışmalı bir noktaya deyinmişsin. DDD(Domain-Driven-Design) mailing listelerinde oldukça sık sorulan bir soru.Öncelikle eğer bakmadıysan DDD ve Repository pattern’a bakmayı tavsiye ederim. Bu adreste güzel bilgiler mevcut http://devlicio.us/blogs/casey/archive/2009/02/20/ddd-the-repository-pattern.aspx.

  Repository ,Dao sınıflarının Entity nesneler içerisinde çağırılması konusunda çoğu kişinin olduğu gibi benimde bu konuda net bir cevabım yok. Çoğu zaman duruma göre davranmak zorunda kalıyorum.
  Bu konuda eğer dediğin gibi 1 milyon kayıt içeren bir durum söz konusu ise muhtemelen bende o şekilde yapmazdım. Repository içerisinde SatisToplaminiBul(Tarih) adlı bir metod koyup toplamı database içinde yaptırmak daha uygun bir çözüm olabilir. Aksi taktirde 1 milyon nesneyi hafızaya yüklemek ve toplamak performansı öldürebilir.

  İkinci seçenek olarak eğer lazy-load olarak yüklenecek kayıtlar çok fazla değilse buna çok fazla aldırış etmeden kullanabilirdim.Yada hesaplama yapacağım nesneyi direk olarak Eager Load olarak yükleyebilirsin. Yani içinde Satis nesneleri yüklenmiş olur ve bu şekilde Lazy load yapmamaış olursun.

  Diğer bir seçenek olarak Belki Hasilat ya da SirketSatislari adından bir nesne oluşturup bunu Repository’den çekip ardından Hasilat.ToplamTutar adında bir metodu çağırabiliridim. Dediğim gibi duruma göre değişik çözümler uygulayabilirsin.Umarım yardımcı olabilmişimdir…

 8. Hasan

  Tekrar merhaba,

  Repository pattern’inden haberim var, bu konuya bir çözüm getirebilir. Çünkü, domain’in bir parçası olarak var oluyorlar.

  Diğer önerdiğiniz çözümler gerçekten birer çözüm. Ancak, asıl sorum böyle bir durumda (büyük veriseti) domain modelini etkilemeden bu sorunu nasıl çözeriz. 3. önerdiğiniz çözüm sanırım buna en yakını oluyor…

 9. Pingback: Kodlama Pratikleri « Koray Kırdinli

Comments are closed.