Tag Archives: Regular Expressions

I love Regular Expressions

ilove2

Evet gerçekten Regular Expressions’ı seviyorum. Aslında sevgimde tamamen duygusal diyebiliriz. Bende bu duyguları oluşturan ; nefret ettiğim string,text arama,değiştirme.. işlemlerini benim için çok basitleştirmesi. Dedim ya tamemen duygusal :)

Çok süper Regular Expressions bilmiyorum fakat gün geçtikçe ne kadar kullanışlı olabildiğini gördüğüm için sürekli sevgim sürekli artıyor diyebilirim. Regular Expressions’ı neden çok seviyorum günlük yaşadığım bir problemle sizlere de anlatmaya çalışayım.

Geliştirilen bir Java projesinde Hibernate üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin SQL kodunu görmek istiyorduk. Hibernate sağolsun bu konuda bize çok yardımcı oldu. Öncelikle Hibernate’den SQL loglarını alabilmek için baya uğraştık diyebilirim. Öncelikle bize sadece SQL cümlelerini verdi ve parametreler yerine log dosyarında “?” işareti koyarak oldukça kalbimizi kırdı. Ardından uzun süren log konfigürasyon araştırmamız sonucunda “?” işaretleri gelen yerlerde olması gereken parametreleride yazdırabildik. Hibernate Log çıktısı aşağıdaki gibiydi.

11:35:55,656 DEBUG [SQL] update TABLE set Date=?, ID=?, USERNAME=?, =?, Name=?
11:35:55,656 DEBUG [TimestampType] binding '2009-03-11 11:35:54' to parameter: 1
11:35:55,656 DEBUG [StringType] binding 34456 to parameter: 2
11:35:55,656 DEBUG [StringType] binding 'GM' to parameter: 3
11:36:07,890 DEBUG [SQL] delete from TABLE where ID=?
11:36:07,890 DEBUG [StringType] binding 332244 to parameter: 1

Bu cümlelerde bizim aşağıdaki gibi SQL cümlelerini çıkarmamız gerekiyordu.

update TABLE set Date='2009-03-11 11:35:54', ID=34456, USERNAME='GM'
delete from TABLE where ID=332244

Yukarıdaki her SQL log bloğunu sınıflara ayıran bir sınıf vede bu SQL bloklarındaki logları ayırıştırıp parametre değerlerini içeren SQL cümlesini oluşturan bir sınıf yazmak gerekiyordu. Bu sınıf basit olarak “?” işaretleri yerine parametreleri koyacaktı. Bunuda 1. soru işareti yerine “binding” ve “to parameter: 1” kelimeleri arasında bulunan değeri koyacak 2. “?” işareti yerine “binding” ve “to parameter: 2” kelimeleri arasındaki değerleri koyarak devam edip bize SQL cümlesini hazırlayacaktı.Bunun için Verilen indeksteki(1.,2…) “?” işareti yerine gelmesi gereken değeri bulan bir metodu aşağıdaki gibi yazdım.

  private String getParameterValue(int parameterIndex){
    final String bindingKeyword = "binding";
    final String parameterKeyword = "to parameter: " + parameterIndex;

    String[] lines =log.split("\n");
    
    for(String line:lines){
      if(line.contains(parameterKeyword)){
        int bindingIndex =line.indexOf(bindingKeyword);
    
        int parameterToIndex=line.indexOf(parameterKeyword);
        String parameter=line.substring(bindingIndex+bindingKeyword.length(), parameterToIndex);
        return parameter.trim();
      }
    }
    return "";    
  }

Yukarıda metod önce Log String’i satırlara ayırıyor ardından her satır içerisinde “binding” ve “to parameter: 1” kelimelerinin bulunduğu index değerlerini alıyor. Ardından bu index değerleri kullanarak iki index değeri arasında bulunan "?" işareti yerine gelmesi gereken değeri çıkarıyor. Yani hepimizin oldukça sık kullandığı klasik String işlemleri.Bu metodu Regular Expressions kullanarak birde aşağıdaki gibi yazalım.

  private String getParameterValue(int parameterIndex){
    String regex = "(?<=binding).*(?=to parameter: " + parameterIndex + ")";
    Pattern pattern = Pattern.compile(regex);
    Matcher matcher = pattern.matcher(log);

    if (matcher.find()) {
      return matcher.group().trim();
    }
    return "";
  }

Evet Regular Expression Pattern’ımız sayesinde ne Index,Substring.. işlemleri ile uğraşmak zorunda kalıyoruz nede log dosyasını satırlara ayırma işlemleriyle. Basit bir RegEx ifadesi ile aradığımız değeri bütün text içerisinden kolayca çıkarabiliyoruz. Yapmanız gereken tek şey uygun RegEx pattern’ı hazırlamak ve ardından matcher.find() ile kendinizi RegEx’in ellerine bırakıyorsunuz :)

Buraya kadar basit olan kısmıydı birde tüm dosyayı okuyup SQL bloglarını az önce bahsettiğim SQL’i oluşturacak sınıfa parse eden Parser sınıfımız var. Burada RegEx’in gücünü daha iyi görebileceksiniz.Tüm dosyayı okuyup SQL log bloklarını ayıran metodumuz Regular Expression kullanmadan aşağıdaki gibiydi.

  public ArrayList<sqllog> parse() {
    try {
      
      String line;
      boolean statementFound = false;
      StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
      while ((line = reader.readLine()) != null) {
        if (statementFound == true && isSqlStatement(line)) {
          sqlStatements.add(stringBuilder.toString());
          stringBuilder.delete(0, stringBuilder.length());
          statementFound = false;
        }

        if (statementFound == false && isSqlStatement(line)) {
          statementFound = true;
        }

        if (statementFound) {
          stringBuilder.append(line + "\n");
        }

      }

      if (statementFound == true) {
        sqlStatements.add(stringBuilder.toString());
        stringBuilder.delete(0, stringBuilder.length());
        statementFound = false;
      }

      reader.close();
    } catch (IOException e) {
      System.out.println("Exception " + e.getMessage());
    }
    return getSqlLogs();
  }

Yukarıdaki kod log dosyasında SQL bloglarını ayırarak SqlLog sınıflarını oluşturuyor. Tabi bunu yaparken satırların alakasız birçok log arasında satırların SQL içerip içermediğini kontrol ediyor. Eğer bulunduysa diğer SQL satırı içeren satıra kadar alıp SqlLog sınıfını oluşturuyor. Bu kodu Regular Expressions kullanarak aşağıdaki gibi tekrar yazalım.

  public ArrayList<sqllog> parse() {
    try {
      Pattern pattern = Pattern.compile("(?s)((insert)|(update)|(delete)).+?(?=SQL)|((insert)|(update)|(delete)).*\\b");
      Matcher matcher = pattern.matcher(fromFile(file));

      while (matcher.find()) {
        String log = matcher.group();
        sqlLogs.add(new SqlLog(log));        
      }
    } catch (IOException e) {
    }

    return sqlLogs;
  }

Yukarıdaki RegEx pattern ile insert,update,delete içeren tüm SQL bloklarını çıkarabiliyoruz. Geçici değişkenler yok birçok if-else kontrolü yok, daha az kod, hayat daha güzel…. Beni anladınız umarım.İşte bu yüzden Regular Expressions’ı gerçekten seviyorum. :).Regular Expressions öğrenmeden önce bende uzun süre gerek varmı diye düşünüp kararsız kalmıştım. Fakat gerçekten öğrenmeye değer…