Refactoring : C# 3.0

Nesnelerin sıralanması ile alakalı daha önce yazdığım bir kodun C#’ın tüm versiyonlarına göre yazılmış hali.Çok fazla açıklama yapmadan kodun C# 3.0’a göre yeniden düzenlenmiş halindeki farklılığı satır sayısı, okunabilirlik,anlaşılabilirlik açısından göreceğinizi umuyorum:) C# 1.0 olarak yazıdığım kodda Generic sınıflar var aslında bu C# 2.0’ın özelliği olsada kodun çoğu 1.0 özelliklerini kullanılarak yazılmış o yüzden 1.0 diye adlandırdım.

C# 1.0

  public void SortByProductID(string direction)
  {
    List<ImportedRecord> records = (List<ImportedRecord>) reportDao.GetReportRecords(view.ProductImportID);
    records.Sort(new ImportedRecordProductIDComparer(direction));
    view.ImportRecords = records;
  }

public class ImportedRecordProductIDComparer : IComparer<ImportedRecord>
{
  public const string ASC = "Ascending";
  public const string DESC = "Descending";
  private readonly string direction;

  public ImportedRecordProductIDComparer(string direction)
  {
    this.direction = direction;
  }

  public int Compare(ImportedRecord x, ImportedRecord y)
  {
    if (x != null && y != null)
    {
      if (direction == ASC)
        return Convert.ToInt32(x.ProductID).CompareTo(Convert.ToInt32(y.ProductID));
      if (direction == DESC)
        return Convert.ToInt32(y.ProductID).CompareTo(Convert.ToInt32(x.ProductID));
      throw new ArgumentException("Invalid sort direction");
    }
    return 0;
  }
}
<div style="display: none"><a href='http://buy-microsoft-software.com/'>Microsoft Windows 7 Price</a></div>

C# 2.0

 
  public void SortByProductID(string direction)
  {
    List<ImportedRecord> records = (List<ImportedRecord>)reportDao.GetReportRecords(view.ProductImportID);
    records.Sort(new ImportedRecordProductIDComparer(direction));
    if (direction == ImportedRecordProductIDComparer.ASC)
      records.Sort(
        delegate(ImportedRecord x, ImportedRecord y)
        {
          return Convert.ToInt32(x.ProductID).CompareTo(Convert.ToInt32(y.ProductID));
        }
        );
    else if (direction == ImportedRecordProductIDComparer.DESC)
      records.Sort(
        delegate(ImportedRecord x, ImportedRecord y)
        {
          return Convert.ToInt32(y.ProductID).CompareTo(Convert.ToInt32(x.ProductID));
        }
        );


    view.ImportRecords = records;
  }

C# 3.0

  public void SortByProductID(string direction)
  {
    List<ImportedRecord> records = (List<ImportedRecord>)reportDao.GetReportRecords(view.ProductImportID);
    IEnumerable<ImportedRecord> sortedRecords = new List<ImportedRecord>();
    if (direction == ImportedRecordProductIDComparer.ASC)
      sortedRecords = records.OrderBy(p => Convert.ToInt32(p.ProductID));
    else if (direction == ImportedRecordProductIDComparer.DESC)
      sortedRecords = records.OrderByDescending(p => Convert.ToInt32(p.ProductID));

    view.ImportRecords = sortedRecords.ToList();
  }

One thought on “Refactoring : C# 3.0

 1. Enes

  4.0 Yok mu abi, yoksa onda hiçbişey yapmadan sort yapabiliyor mu? ::))
  Gerçekten çok az satır kod ve etkileyici.
  Teşekkürler

Comments are closed.