Martin Fowler’ın Yazıma Cevabı

Birkaç gün önce Süreçler mi?, insanlar mı? adında bir yazı yazmıştım. Martin Fowler blogumu takip ettiğinden olsa gerek birkaç gün sonra dediklerimi tastikler bir şekilde  FlaccidScrum yazısını yazmış:) Yazıda Scrum metolojisinin uygulanırken karşılaşılan zorluklardan ve sebeplerinden bahsediyordu. Son iki paragrı aşağıya kopyalıyorum.

I always like to point out that it isn’t methodologies that succeed or fail, it’s teams that succeed or fail. Taking on a process can help a team raise it’s game, but in the end it’s the team that matters and carries the responsibility to do what works for them. I’m sure that the many Flaccid Scrum projects being run will harm Scrum’s reputation, and probably the broader agile reputation as well. But since I see SemanticDiffusion as an inevitability I’m not unduly alarmed. Teams that fail will probably fail whatever methodology they mis-apply, teams that succeed will build their practices on good ideas and the scrum community’s role is to spread these good ideas around widely.

Many people are looking to Lean as the Next Big Agile Thing. But the more popular lean becomes the more it will run into the same kind of issues as Scrum is facing now. That doesn’t make Lean (or Scrum) worthless, it just reminds us Individuals and Interactions are more valuable than Processes and Tools.

Şaka bir yana Fowler’da paragrafta benim de daha önceden vurguladığım konuların üzerinde durmuş. İşaretlediğim yerlerde bizlere başarının yada başarısızlığın süreçlerden değil insanlardan kaynaklandığını, herhangi bir sürecin bir takıma uygulandığında onu başarıya ulaştıracak olanın takım tarafından alınan sorumlulukla mümkün olduğunu belirtmiş. Asıl başarının insanlardan kaynaklandığını birçok teknik, araç ve metodolojinin öncüsü olan Martin Fowler tarafından tekrar belirtilmesi beni sevindirdi. Sizinlede paylaşmak istedim.