Clean Code That Works

Test Driven Development by Example kitabını okurken Kent Beck’in

Ron Jeffries ‘den yazdığı söz "Clean Code That Works" Test Driven development’ın amacını çok güzel bir şekilde bir cümleyle açıklıyor. Gerçi sadece TDD değil yazılım geliştirmede kod yazarken bütün metodolijelerin amacının,kod yazmanın amacının bu olduğuna inanıyorum. Patterns,Katmanlı Mimari,Test, vs vs… hepsinin amacı gerçekten iyi yönetilebilir bir proje oluşturmak bunuda kesinlikle kolay anlaşılan basit kod yazarak sağlayabiliriz.Öyleyse hep beraber tek bir ağızdan tekrarlayalım. Amacımız : "Clean Code That Works" . :)