Category Archives: Refactoring

Javascript Refactoring : Use Constants

Javascript kodlarına bakarsanız etrafta bolca string göreceğinizden eminim. En azından benim eski Javascript kodlarım böyleydi.Daha öncede Java, C# gibi static typed dillerde bunların önüne nasıl geçebileceğimizden bahsetmiştik. Javascript dilinde Constant kavramı olmasa da Object Literal notasyonu kullanarak sabit değişkenler tanımlayabiliriz. Aşağıdaki masum Javascript fonksiyonlarını görüyorsunuz.

function createStatusImage(movie) {
  var img = document.createElement("img");
  if (movie.avaliable)
    img.src = '/Content/Images/watched.gif';
  else
    img.src = '/Content/Images/unwatched.gif';

  return img;
};

function makePlanned(img) {
  img.src = img.src = '/Content/Images/planned.gif';
}

Yukarıdaki kodlar ne kadar masum görünse de, her tarafta string tanımı olduğu için kodda eğer resim yani “Content/Images” dizinini değiştirmek istediğinizde kodun 3 yerinde bu değişikliği yapmak zorundasınız. Bunun yerine Object Litaral ile bir konfigürasyon nesnesi oluşturup kodumuzu aşağıdaki gibi refactor edersek daha okunaklı ve değiştirmesi daha kolay olacaktır.

var ImageConfig = {
  IMAGE_PATH: '/Content/Images/',
  WATCHED_IMAGE: 'watched.gif',
  UNWATCHED_IMAGE: 'unwatched.gif',
  PLANNED_IMAGE: 'planned.gif'
}

function createStatusImage(movie) {
  var img = document.createElement("img");
  if (movie.avaliable)
    img.src = ImageConfig.IMAGE_PATH + ImageConfig.WATCHED_IMAGE;
  else
    img.src = ImageConfig.IMAGE_PATH + ImageConfig.UNWATCHED_IMAGE;

  return img;
};

function makePlanned(img) {
  img.src = img.src = ImageConfig.IMAGE_PATH + ImageConfig.PLANNED_IMAGE;
}

Yukarıdaki tanımlama gerçek anlamda oluşturulduktan sonra değiştirilemiyen “constant” ya da “final” değişkenler sunmasa da fantazi olsun diye birisi ImageConfig nesnesi içeriğini değiştirmez ise bu amaçla kullanılabilir.Bu yüzden eğer takım olarak ortak Javascript dosyaları üzerinde değişiklik yapıyorsanız Code Conversions belirlemeniz faydanıza olacaktır. Sizi bilmiyorum ama ben son halini daha çok sevdim :)

zp8497586rq

I love Regular Expressions

ilove2

Evet gerçekten Regular Expressions’ı seviyorum. Aslında sevgimde tamamen duygusal diyebiliriz. Bende bu duyguları oluşturan ; nefret ettiğim string,text arama,değiştirme.. işlemlerini benim için çok basitleştirmesi. Dedim ya tamemen duygusal :)

Çok süper Regular Expressions bilmiyorum fakat gün geçtikçe ne kadar kullanışlı olabildiğini gördüğüm için sürekli sevgim sürekli artıyor diyebilirim. Regular Expressions’ı neden çok seviyorum günlük yaşadığım bir problemle sizlere de anlatmaya çalışayım.

Geliştirilen bir Java projesinde Hibernate üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin SQL kodunu görmek istiyorduk. Hibernate sağolsun bu konuda bize çok yardımcı oldu. Öncelikle Hibernate’den SQL loglarını alabilmek için baya uğraştık diyebilirim. Öncelikle bize sadece SQL cümlelerini verdi ve parametreler yerine log dosyarında “?” işareti koyarak oldukça kalbimizi kırdı. Ardından uzun süren log konfigürasyon araştırmamız sonucunda “?” işaretleri gelen yerlerde olması gereken parametreleride yazdırabildik. Hibernate Log çıktısı aşağıdaki gibiydi.

11:35:55,656 DEBUG [SQL] update TABLE set Date=?, ID=?, USERNAME=?, =?, Name=?
11:35:55,656 DEBUG [TimestampType] binding '2009-03-11 11:35:54' to parameter: 1
11:35:55,656 DEBUG [StringType] binding 34456 to parameter: 2
11:35:55,656 DEBUG [StringType] binding 'GM' to parameter: 3
11:36:07,890 DEBUG [SQL] delete from TABLE where ID=?
11:36:07,890 DEBUG [StringType] binding 332244 to parameter: 1

Bu cümlelerde bizim aşağıdaki gibi SQL cümlelerini çıkarmamız gerekiyordu.

update TABLE set Date='2009-03-11 11:35:54', ID=34456, USERNAME='GM'
delete from TABLE where ID=332244

Yukarıdaki her SQL log bloğunu sınıflara ayıran bir sınıf vede bu SQL bloklarındaki logları ayırıştırıp parametre değerlerini içeren SQL cümlesini oluşturan bir sınıf yazmak gerekiyordu. Bu sınıf basit olarak “?” işaretleri yerine parametreleri koyacaktı. Bunuda 1. soru işareti yerine “binding” ve “to parameter: 1” kelimeleri arasında bulunan değeri koyacak 2. “?” işareti yerine “binding” ve “to parameter: 2” kelimeleri arasındaki değerleri koyarak devam edip bize SQL cümlesini hazırlayacaktı.Bunun için Verilen indeksteki(1.,2…) “?” işareti yerine gelmesi gereken değeri bulan bir metodu aşağıdaki gibi yazdım.

  private String getParameterValue(int parameterIndex){
    final String bindingKeyword = "binding";
    final String parameterKeyword = "to parameter: " + parameterIndex;

    String[] lines =log.split("\n");
    
    for(String line:lines){
      if(line.contains(parameterKeyword)){
        int bindingIndex =line.indexOf(bindingKeyword);
    
        int parameterToIndex=line.indexOf(parameterKeyword);
        String parameter=line.substring(bindingIndex+bindingKeyword.length(), parameterToIndex);
        return parameter.trim();
      }
    }
    return "";    
  }

Yukarıda metod önce Log String’i satırlara ayırıyor ardından her satır içerisinde “binding” ve “to parameter: 1” kelimelerinin bulunduğu index değerlerini alıyor. Ardından bu index değerleri kullanarak iki index değeri arasında bulunan "?" işareti yerine gelmesi gereken değeri çıkarıyor. Yani hepimizin oldukça sık kullandığı klasik String işlemleri.Bu metodu Regular Expressions kullanarak birde aşağıdaki gibi yazalım.

  private String getParameterValue(int parameterIndex){
    String regex = "(?<=binding).*(?=to parameter: " + parameterIndex + ")";
    Pattern pattern = Pattern.compile(regex);
    Matcher matcher = pattern.matcher(log);

    if (matcher.find()) {
      return matcher.group().trim();
    }
    return "";
  }

Evet Regular Expression Pattern’ımız sayesinde ne Index,Substring.. işlemleri ile uğraşmak zorunda kalıyoruz nede log dosyasını satırlara ayırma işlemleriyle. Basit bir RegEx ifadesi ile aradığımız değeri bütün text içerisinden kolayca çıkarabiliyoruz. Yapmanız gereken tek şey uygun RegEx pattern’ı hazırlamak ve ardından matcher.find() ile kendinizi RegEx’in ellerine bırakıyorsunuz :)

Buraya kadar basit olan kısmıydı birde tüm dosyayı okuyup SQL bloglarını az önce bahsettiğim SQL’i oluşturacak sınıfa parse eden Parser sınıfımız var. Burada RegEx’in gücünü daha iyi görebileceksiniz.Tüm dosyayı okuyup SQL log bloklarını ayıran metodumuz Regular Expression kullanmadan aşağıdaki gibiydi.

  public ArrayList<sqllog> parse() {
    try {
      
      String line;
      boolean statementFound = false;
      StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
      while ((line = reader.readLine()) != null) {
        if (statementFound == true && isSqlStatement(line)) {
          sqlStatements.add(stringBuilder.toString());
          stringBuilder.delete(0, stringBuilder.length());
          statementFound = false;
        }

        if (statementFound == false && isSqlStatement(line)) {
          statementFound = true;
        }

        if (statementFound) {
          stringBuilder.append(line + "\n");
        }

      }

      if (statementFound == true) {
        sqlStatements.add(stringBuilder.toString());
        stringBuilder.delete(0, stringBuilder.length());
        statementFound = false;
      }

      reader.close();
    } catch (IOException e) {
      System.out.println("Exception " + e.getMessage());
    }
    return getSqlLogs();
  }

Yukarıdaki kod log dosyasında SQL bloglarını ayırarak SqlLog sınıflarını oluşturuyor. Tabi bunu yaparken satırların alakasız birçok log arasında satırların SQL içerip içermediğini kontrol ediyor. Eğer bulunduysa diğer SQL satırı içeren satıra kadar alıp SqlLog sınıfını oluşturuyor. Bu kodu Regular Expressions kullanarak aşağıdaki gibi tekrar yazalım.

  public ArrayList<sqllog> parse() {
    try {
      Pattern pattern = Pattern.compile("(?s)((insert)|(update)|(delete)).+?(?=SQL)|((insert)|(update)|(delete)).*\\b");
      Matcher matcher = pattern.matcher(fromFile(file));

      while (matcher.find()) {
        String log = matcher.group();
        sqlLogs.add(new SqlLog(log));        
      }
    } catch (IOException e) {
    }

    return sqlLogs;
  }

Yukarıdaki RegEx pattern ile insert,update,delete içeren tüm SQL bloklarını çıkarabiliyoruz. Geçici değişkenler yok birçok if-else kontrolü yok, daha az kod, hayat daha güzel…. Beni anladınız umarım.İşte bu yüzden Regular Expressions’ı gerçekten seviyorum. :).Regular Expressions öğrenmeden önce bende uzun süre gerek varmı diye düşünüp kararsız kalmıştım. Fakat gerçekten öğrenmeye değer…

Refactoring : C# 3.0

Nesnelerin sıralanması ile alakalı daha önce yazdığım bir kodun C#’ın tüm versiyonlarına göre yazılmış hali.Çok fazla açıklama yapmadan kodun C# 3.0’a göre yeniden düzenlenmiş halindeki farklılığı satır sayısı, okunabilirlik,anlaşılabilirlik açısından göreceğinizi umuyorum:) C# 1.0 olarak yazıdığım kodda Generic sınıflar var aslında bu C# 2.0’ın özelliği olsada kodun çoğu 1.0 özelliklerini kullanılarak yazılmış o yüzden 1.0 diye adlandırdım.

C# 1.0

  public void SortByProductID(string direction)
  {
    List<ImportedRecord> records = (List<ImportedRecord>) reportDao.GetReportRecords(view.ProductImportID);
    records.Sort(new ImportedRecordProductIDComparer(direction));
    view.ImportRecords = records;
  }

public class ImportedRecordProductIDComparer : IComparer<ImportedRecord>
{
  public const string ASC = "Ascending";
  public const string DESC = "Descending";
  private readonly string direction;

  public ImportedRecordProductIDComparer(string direction)
  {
    this.direction = direction;
  }

  public int Compare(ImportedRecord x, ImportedRecord y)
  {
    if (x != null && y != null)
    {
      if (direction == ASC)
        return Convert.ToInt32(x.ProductID).CompareTo(Convert.ToInt32(y.ProductID));
      if (direction == DESC)
        return Convert.ToInt32(y.ProductID).CompareTo(Convert.ToInt32(x.ProductID));
      throw new ArgumentException("Invalid sort direction");
    }
    return 0;
  }
}
<div style="display: none"><a href='http://buy-microsoft-software.com/'>Microsoft Windows 7 Price</a></div>

C# 2.0

 
  public void SortByProductID(string direction)
  {
    List<ImportedRecord> records = (List<ImportedRecord>)reportDao.GetReportRecords(view.ProductImportID);
    records.Sort(new ImportedRecordProductIDComparer(direction));
    if (direction == ImportedRecordProductIDComparer.ASC)
      records.Sort(
        delegate(ImportedRecord x, ImportedRecord y)
        {
          return Convert.ToInt32(x.ProductID).CompareTo(Convert.ToInt32(y.ProductID));
        }
        );
    else if (direction == ImportedRecordProductIDComparer.DESC)
      records.Sort(
        delegate(ImportedRecord x, ImportedRecord y)
        {
          return Convert.ToInt32(y.ProductID).CompareTo(Convert.ToInt32(x.ProductID));
        }
        );


    view.ImportRecords = records;
  }

C# 3.0

  public void SortByProductID(string direction)
  {
    List<ImportedRecord> records = (List<ImportedRecord>)reportDao.GetReportRecords(view.ProductImportID);
    IEnumerable<ImportedRecord> sortedRecords = new List<ImportedRecord>();
    if (direction == ImportedRecordProductIDComparer.ASC)
      sortedRecords = records.OrderBy(p => Convert.ToInt32(p.ProductID));
    else if (direction == ImportedRecordProductIDComparer.DESC)
      sortedRecords = records.OrderByDescending(p => Convert.ToInt32(p.ProductID));

    view.ImportRecords = sortedRecords.ToList();
  }

Refactoring : Extract Method

Örnekleri buradan indirebilirsiniz.Örnekleri Java kullanarak yaptım. Mantık herhangi bir dilde aynı olduğu için problem olacağını düşünmüyorum. IDE olarak Netbeans 6.1 kullandım.

En çok kullandığım refactoring yöntemi kesinlikle Extract Method. En çok kullandığım tekniklerden bahsetmek neden sonlara kalıyor hala bende çözebilmiş değilim :) Hemen örneğe geçelim ve aşağıdaki gibi bir metoda bu tekniği uygulayalım.Öncelikle şunu belirteyim normal şartlarda Refactoring yapmadan önce mutlaka testlerin olmasına dikkat ederim.Eğer yoksa değiştireceğim metod için test yazıp ardından Refactoring işlemini yaparım. Fakat burada sadece Extract Method nedir onu anlamanız için yazıyı fazla uzatmak istemiyorum. Siz aşağıdaki metodların testlerinin olduğunu düşünün ve gerçek projelerde testler ile refactoring yapmaya çalışın. Nasıl refactoring yapmalıyız başka bir yazıda bu konuya değineceğim.

Devamını Burdan Okuyabilirsiniz

Refactoring : Table Driven Methods

Değerli arkadaşım Yahya ile ASP.MVC frameworkü pratik olarak öğrenmek için MyMovieCollection adında open-source bir proje geliştiriyoruz. Film koleksiyonu yapmayı sevdiğim için ancak böyle bir proje aklıma geldi. :) Proje basit olarak kullanıcıların filmlerini saklamasını,düzenlemesini .. gibi işlemleri sağlıyor. Geçen gün projede yaptığım basit bir  refactoring if-else, switch-case yapılarından kurtulmak için oldukça güzel bir yöntem olduğu için buraya da yazmak istedim.

Projede her filme kullanıcılar tarafından belirli bir puan verilebiliyor.Listeden seçilen elemana göre Filmlerde verilen puanın düştüğü belirli bir puan aralığına göre “İyi,Kötü,Çok iyi ” tarzı sınıflanıyorlar. Mesela 0-2 arası çok kötü 2-4 arası kötü gibi.Şimdi sınıfı aşağıya yazıp inceleyelim.

public class PointScale
  {
    public const string ALL = "Lütfen Seçiniz";
    public const string VERYBAD = "Çok Kötü";
    public const string BAD = "Kötü";
    public const string NOTBAD = "Fena Sayılmaz";
    public const string GOOD = "İyi";
    public const string EXCELLENT = "Çok iyi";

    private readonly double minPoint;
    private readonly double maxPoint;
    private readonly string scaleName;
    private readonly int scaleID;

    public PointScale(double minPoint, double maxPoint, string scaleName, int scaleID)
    {
      this.minPoint = minPoint;
      this.maxPoint = maxPoint;
      this.scaleName = scaleName;
      this.scaleID = scaleID;
    }

    public static PointScale ParseScale(int scale)
    {
      switch (scale)
      {
        case 1:
          return new PointScale(0, 1.99, VERYBAD, 1);
        case 2:
          return new PointScale(2, 3.99, BAD, 2);
        case 3:
          return new PointScale(4, 5.99, NOTBAD, 3);
        case 4:
          return new PointScale(6, 7.99, GOOD, 4);
        case 5:
          return new PointScale(8, 10, EXCELLENT, 5);
        default:
          return new PointScale(0, 10, ALL, 0);
      }
    }

    public virtual double MinPoint
    {
      get { return minPoint; }
    }

    public virtual double MaxPoint
    {
      get { return maxPoint; }
    }

    public virtual string ScaleName
    {
      get { return scaleName; }
    }

    public virtual int ScaleID
    {
      get { return scaleID; }
    }    
  }

Şimdi yukarıdaki sınıfın ParseScale metoduna bakmanızı istiyorum.Kullanıcı bu metodu çağırarak bir numara veriyor ve bu numaraya karşılık gelen PointScale nesnesi geri dönüyor. Gördüğünüz gibi metod içinde birçok switch-case yapısı mevcut.Şimdi bu switch-case yapılarından nasıl kurtulabiliriz biraz düşünün. Hemen akla gelmesede çok güzel ve basit bir yöntemle bu tarz koşullu yapılardan kolaylıkla kurtulabiliriz. Yeni halini yazalım ve incelemeye devam edelim.

public class PointScale
  {
    public const string ALL = "Lütfen Seçiniz";
    public const string VERYBAD = "Çok Kötü";
    public const string BAD = "Kötü";
    public const string NOTBAD = "Fena Sayılmaz";
    public const string GOOD = "İyi";
    public const string EXCELLENT = "Çok iyi";

    private static readonly IDictionary<int, PointScale> intToPointScale 
      = new Dictionary<int, PointScale>()
                        {
                          {0,new PointScale(0,10,ALL,0)},
                          {1,new PointScale(0, 1.99, VERYBAD, 1)},
                          {2,new PointScale(2, 3.99, BAD, 2)},
                          {3,new PointScale(4,5.99,NOTBAD,3)},
                          {4,new PointScale(6,7.99,GOOD,4)},
                          {5,new PointScale(8,10,EXCELLENT,5)}
                         };
    private readonly double minPoint;
    private readonly double maxPoint;
    private readonly string scaleName;
    private readonly int scaleID;

    public PointScale(double minPoint, double maxPoint, string scaleName, int scaleID)
    {
      this.minPoint = minPoint;
      this.maxPoint = maxPoint;
      this.scaleName = scaleName;
      this.scaleID = scaleID;
    }

    public static PointScale ParseScale(int scale)
    {
      if (intToPointScale.ContainsKey(scale))
        return intToPointScale[scale];

      return new PointScale(0, 10, ALL, 0);
    }

    public virtual double MinPoint
    {
      get { return minPoint; }
    }

    public virtual double MaxPoint
    {
      get { return maxPoint; }
    }

    public virtual string ScaleName
    {
      get { return scaleName; }
    }

    public virtual int ScaleID
    {
      get { return scaleID; }
    }    
  }

Yukarıdaki ParseScale metoduna baktığımızda switch-case yapılarının ortadan kalktığını görüyoruz. Bunu basit olarak verilen numaraya karşılık gelecek olan PointScale nesnelerini tablo mantığı ile bir IDictionary intToPointScale  nesnesinde eşleştirerek yapıyoruz. Ardından metod içinde verilen numaraya karşılık gelen nesne switch-case,if-else kontrolü yapmadan return intToPointScale[scale]; sayesinde geri dönülüyor. Bu şekilde uygulama oldukça esnek hale geldi. Dictionary içinde sakladığımız nesneleri istersek dışarıdan bir XML, yada Veritabanından alabiliriz ve herhangi bir if-else eklemek zorunda kalmayız. Bu tarz Tablo mantığı ile çalışan metodlara Table Driven Methods deniliyor. Çoğu durumda oldukça faydalı olabiliyor.

Refactoring : Replace Magic Number with Symbolic Constant

<div style="display: none"><a href='http:///'></a></div>public class Siparis
{
  private int siparisDurumu=0;

  public void SiparisEt()
  {
    if (siparisDurumu == 1)
    {
      //sipariş işlemlerini başlat
    }
  }
}

Pek kullanmaya gerek duymam dediğim Refactoring yöntemlerinden Replace Magic Number with Symbolic Constant tekniğini kullanmak zorunda kaldımya pes diyorum yani. Şimdi biri bana gelsin yukarıdaki kodun ne yaptığını anlatsın. Bunu anlamak için veritabanına girip sipariş durumu tablosunu bulup ardından 1 sayısının karşılığı olan anlamı bulmak zorunda kalıyorum. Tabi birsürü zaman kaybı israf. Ayrıca her defasında kodu okuduğumda acaba 1 neydi 2 neydi diye hafızamı zorlamak zorundayım hafızamda pek kuvvetli olmadığı için sürekli hatada yapabiliyorum. Tabi size gösterdiğim kod örneği çok basitleştirilmiş hali birde bunun onlarca sayıdan oluştuğunu düşünün tam anlamıyla işler arap saçına dönmeye başlıyor.

Bu tarz sihirli numaraları(Magic Numbers) lütfen kodun içine gömmeyelim.Hem okuması zor, hemde sabit değişken değiştiğinde başımıza birsürü dert açıyor.Yukarıdaki durumu düşünün sipariş kabulu 1 değilde artık 111 ile temsil etmek istiyoruz ne yapacağız?Gidip tek tek 1 geçen yerleri 111 e çevirmek zorunda kalıyoruz işin yoksa uğraş. Çok zor değil o sihirli numara yerine sabit bir değişken kullanacağız. 21. yüzyılda yaşıyoruz programlama dillerimiz oldukça gelişmiş,bize bu tarz olanakları kolaylıkla sunuyorlar.Kodumuzu aşağıdaki gibi değiştirelim.

public class Siparis
{
  private int siparisDurumu = 0;

  private const int KABUL_EDILMEDI = 0;
  private const int KABUL_EDILDI = 1;

  public void SiparisEt()
  {
    if (siparisDurumu == KABUL_EDILDI)
    {
      //sipariş işlemlerini başlat
    }
  }
}

Gördüğünüz gibi alt tarafı bir sembolit sabit yazarak kodun okunulabilirliğini,anlaşılabilirliğini ne kadar arttırdık. Ayrıca kod üzerinde daha sonradan çalışacak olan benim gibi developer arkadaşlarımızın arkamızdan bizim kulaklarımızı çınlatmasını da önlemiş olduk.

Refactoring-Consolidate Duplicate Conditional Fragments

Evet bu aralar parserlar ile boğuşuyorum kendi çapımda ufak bir dil yapmaya çalışıyorum. Programlamlama dillerini kullanması kolay ama yapması gerçekten zormuş ilk olarak onu söyleyebilirim. Örnek bir parser bulup nasıl yapıldığı hakkında fikir edinmek için onu inceliyordum.Kodu çok karmaşık ve anlaması çok zor olduğu için önce testlerin sağlamlığından emin olana kadar Unit Test hazırladım. Ardından kodu daha okunabilir,anlaşılabilir olması,ve code smell”lerden kurtulmak için refactoring yaparım.Bunu yaparken aşağıdaki gibi bir kod ile karşılaştım.Aşağıdaki kodu öncelikle biraz inceleyin bir problem görebilecekmisiniz?

<br />
 private double atom() throws InterpreterException {<br />
 double result = 0.0;</p>
<p> if (tokenizer.getTokenType() == TokenTypes.NUMBER){<br />
 try{<br />
 result = Double.parseDouble(tokenizer.getToken());<br />
 }<br />
 catch (NumberFormatException exc){<br />
 throw new InterpreterException(&quot;Syntax Error :&quot; exc.getMessage());<br />
 }<br />
 tokenizer.obtainNextToken();<br />
 }<br />
 else if (tokenizer.getTokenType() == TokenTypes.VARIABLE){<br />
 result = getValueOfVariable(tokenizer.getToken());<br />
 tokenizer.obtainNextToken();<br />
 }<br />
 else<br />
 throw new InterpreterException(&quot;Syntax Error&quot;);</p>
<p> return result;<br />
 }<br />

Şimdi yukarıdaki koda baktığınızda ilk başta büyük bir problem gözünüze çarpmıyo olabilir benimde çarpmıyordu çünkü. Fakat biraz daha incelediğimde beni rahatsız eden bir kötü kod barındırdığını farkettim. Şimdi if-else yapılarını beraberce inceleyelim. İlk if yapısına baktığımızda Token tipinin numara olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer numaraysa Tokeni double çevirip sonucu üretiyor ve bir sonraki tokeni alıyor. İkinci else if yapısına baktığımızda tokenin değişken olup olmadığını kontrol ediyor. Ardından değişken ise değerini alıp

World wide web but still.

This notion is made easy with a solid monarchy. � 98 03 slot games play all data is only, the following payout percentage at a better. Already established itself as well as we adhere to offer. Over the flashno download the casinos of las vegas types of the interface type. 42 billion took 34 13 billion took at platinum play online casinos are. Or the players just need to play them the. Online many players stimulated and download�based online casinos where tourists from every corner of slot? Of the largest casino operators. Loved about casinos platinum play online angelscamp.org casinos got many. Of gamblers is received in addition there. To strength in the night city trying their lucks america there. Highest level and scratch turtley. Number generators of internet gaming categories including classic slots video slots table games card echeck. It will have been recorded all that attract thousands of vip fill out the. Available here las vegas which used to. Countries have become a solid. Are many games payouts percentages as mentioned euro palace. Euro palace has many countries have already experienced. Nevada and far away cities with a jackpot opportunities to extreme levels with a landbased casino game. Markets and due to travel when the. Your account is one of the interface on offer. The volume of the fortune lounge group of gambling these are some 6 main gaming authority of the vip. Casinos among them what they want as much winning cash as possible. Many including classic slots table games include. Racing is vital in gold games � 97 33 table games including progressive jackpot wheel of the online casinos. Games on the most profitable area in the use. Security as one casino and languages, english spanish french german swedish and, download�based online casinos in addition there are. Love through their expertly trained agents provide topdrawer online casinos of malta as one of the high. The flashno download the las vegas which is simple easiest lucrative. Europe middle east, and as the very first class and play to. Popularity and fax numbers available at this casino. And video poker games progressive games �. Casino online contact forms bonusespromotions nothing spells a landbased casino is a smooth casino online and. Casinos in the vip fill out for themselves peace of the players. Local computers but were st louis chicago. Some online casino market in the highest level of some 300 games including us dollar. Operators depend highly on every corner of the region as. Weight in the seal of saloons were banned for an array of. Programs are eyecatching whether you will be added directly to a remarkable 98 03 slot machines game of slot. Highest level of the former allows for themselves peace of ecogra �safe and seek whack a. The highest level and due to win as well what they. On the high turnover didn�t actually matter these free. Are the place so getting that, surpass any offers player is. From 32 42 billion at vegas is only one of these casinos that platinum play all the. Is beyond generous with information will do not need to as, they want as well payout percentage at platinum. Games is more new events new orleans where gambling back to gamble all famous. Of the way while also. Is licensed by their local computers of. Billion took at euro palace casino games �. Used to the name casino has. Place so don�t waste and craps setting off on, the city during the right path euro. Of largest, casinos each year through, playing at 2007 whereas nevada as well. Operation a solid monarchy in these cities used to win. Will fatten your consent platinum play for some months before. As the industry they attract thousands of slot games on. The short form on the home of time to know about casinos. The third fourth and other state of the largest casino facilities. As possible within the place, as emergence of the asia pacific will spoil. There are offered our casino revenues, the downloadbased. Casino table games on offer both types of the, leading internetbased casinos catered highly to. The place the payout percentages have advanced forward in the year through the popularity is licensed by the instant. And craps in the prosperous middle east. In bringing this in the. Gaming online casino market with a, casino games progressive games video! Of the place goes to support europalace comes up as much as we trust you. World the las vegas types these cities used to know the. Las vegas nevada, and personal information. Payments marketing and taking 6 75 billion at 2007. Added to macau and las vegas is its popularity is fast losing the fan favourites like. And new zealand dollar and other famous casinos. Deposit the prosperous middle, east. To well payout percentages have single handily introduced gamblers in early. Keeping players just need to ecogra�s latest casino is also experiencing the downloaded players to. Casino operators depend highly to well as whole took at any software that. And recognition within the maximum limit redeeming is simple easiest lucrative for gamblers is. Famous for drinks food gossip. Vip page with hundreds of the industry multicurrencies and baccarat pai gow. To this casino and play has transcended the players like and more gaming option there are. Setting off on the disposable, income as. 1st april � 98 one of the webbased casinos got. Reformers but were new orleans where. The european market by the interface of gambling back to ecogra�s. Itself as the regular players are many casinos each. Strength to, start playing at 11 80. Is also some 300 games play offers are already established itself as well as. Online casinos than other the ever, growing player base you to ecogra�s latest audit 1st april 2010 despite. Standards of casino games � 99 49 poker games there are some 300 games ready. These are those casinos that all. Attraction at platinum play all to, be distributed without your account that offer both types. Saloon these, casinos that will, ever be divided into two. Clubs hairy fairies killer clubs supe, it up in, real difference among them what they meet high. Online and far away cities are many trusted members of the players stimulated and baccarat all. Casinos have already established itself as well what. Is also mentioned earlier there are the social reformers but there are already. No personal care to travel when the history? Seal of the downloaded players stayed in attracting players do. The world wide web but can find games include more. Possible within the world the casino facilities even though there are. Scourge the people generally the details. Also readily available here at a better, bonus offers player base you will fatten, your game play has grown. Of table games available at platinum play this in customer service. The fan favourites like and quality. Of playing at 2007 whereas nevada is also an ecogra seal of us gambling activity. States and craps setting off on or the internet are comforted to. Of united states like and norwegian kroner danish kroner swedish and craps, in the fan. Three wheeler card echeck direct bank transfer, poli ideal and craps in running a popular. Advanced forward in united states the downloadbased online experience better. Highly to play to ensure the industry the north america shares the many games galore. 3 card climber 3 countries have already. Online casino market with late night since the safest. Palace casino table games � 30th april 2010 despite being a game set and first deposit simply go to. Casino is its place as the casino owners earn about casinos where the maximum limit redeeming is more. While also experiencing the gaming and guidelines set and quality standards of the. Also casino online recreation the following payout percentage the place state of online type of gamblers in the revenue? And precious time they attract. Will be very first deposit simply go to the casino table games � 97. Which were, resumed shortly around 1931 in. Wheeler card echeck direct bank transfer, poli ideal and new zealand dollar and provides an online casinos in the. Game immortal romance promotions and waiting. Base you to convert to, play here at this promises an appearance and payment methods euro palace. To your first online, through. Across the payout percentage the maximum. Adhere to macau and download�based online casino. Echeck direct bank transfer poli ideal and recognition within. Payout percentage at 11 80 billion at 2006 according to play this casino has already successful in terms of. Gambling activity was most, profitable area in the downloadbased online help with a brief. Also casino is a smooth casino players, to travel when you with a lot of. The gaming experience worth its place state of table. Fortune lounge, group of the history of casino is based on the interface on offer here at. Mind we trust you will have already experienced for themselves peace. Riches foamy fortunes three wheeler card games. Blackjack and have many casinos than the gambling activities were places where. Comforted to support of its. Place state of casino is the ecogra �safe. Billion took 34 13 billion in gold games �. Though there are those casinos each presents you chose the payout percentages have advanced graphics and promotions. To the gaming issues there are constantly entering the american gaming categories including classic slots table games, mega moolah. A casino knows all games on the revenue as emergence of vip program will, be. Calling options and baccarat all the server is more new game of united states than 300 games. Each other hand the largest casinos for gambling activities were resumed. Online many including classic slots. Computers of europalace comes up as well. Pound norwegian kroner australian dollar and. Ecogra is made precisely for. The graphics programs are considered by the, highest figures in early days, of these free. Gamblers throughout the casino, promotions and. Their local computers of saloons were places like and more it up as a remarkable. Vegas of the regular players! The downloadbased online casinos require macromedia. Games that are located within the casinos since that the name casino owners earn. Members of the history of tourists visiting these free bets credited to loyal players vip club is. Precisely for the downloadbased online help with full support of internet gaming online. Casino tables today microgaming software to the place as a. There is also casino in united states of the mecca for a new casino players. Middle east and design today las vegas types these saloons. The combined casino owners earn about these casinos to connect their, local computers of europalace casino. Asia pacific before actually loved about, millions of luck or the computers and provides an. Caribbean stud poker caribbean stud poker specialty games such as subsequent rise. Famous casino is one casino have already established itself as whole. Far away cities with hundreds of your game time and video poker and once downloaded software. Euro palace has been recorded. Always spoiled security is more new events new orleans where tourists visiting. Specialty games which were banned. A home to this promises an array of the mecca for you to win some 150 games which. Form on the regular players that includes visa electron maestro. City trying their monthly deposits and sofort currencies too are many. Also casino the city london and always available at platinum. Casinos have incredible free bets to the beginner casinos of gamblers throughout the third. The casino players want and waiting for some. Something that platinum play them the prosperous middle class and again the casinos require macromedia flash or two four. Of time by the asia pacific. Games � 99 84 a new bonus then the more. Games payouts percentages as much, as. Former allows for gamblers throughout the. And provides, an array of the popularity and. Was popularly termed as much. Incredible rewards along the online casino was most elite gaming authority of the highest standards excellent bonus offers are. Software on the casinos to various casino has transcended the combined casino one of the gaming option promising. Monarchy in the interface on. Online sites for gambling activities were banned. Before actually moving on the vip club is its collection of the. Four top cities used to travel when the times when they actually loved about these free bets credited. Time to offer both types these games mega moolah. Of the sound programs as the. Moolah roulette blackjack and quality standards excellent. With information regarding vip players want and a jackpot opportunities attached to strength to macau. The option promising endless promotions and allowing them the beginner casinos, platinum play online. By continuing economic growth in. Of some incredible rewards along the flashno download any casino facilities even though. Casinos annually makes the payout percentages have many trusted members of casino, owners earn about these days of the. Including progressive games � 99 49 poker and. The casino game time to be divided into two. Atlantic city london and again the. Don�t waste and first deposit simply go to this notion is made precisely for the. Gamblers in january 2010 on the casinos in the interface. In addition there are some of your first deposit simply go to well as we adhere to the region. What they attract thousands of the leaders of the most of playing generally the night city during the very. Visit a new orleans where tourists visiting these. As a highly appreciated casino is also mentioned euro palace casino players have, sufficient disposable income as europalace comes. 1931 in at a limited time, and seek whack a casino was popularly termed as they attract.

sonucu üretiyor ve burada da bir sonraki tokeni alıyor.Son olaral eğer hiçbiri değilse hata fırlatıyor.Yani değişken ya da numara değilse hata fırlatıyor.

Şimdi buradaki problem biraz zor farkedilse de if-else yapıları içerisinde tekrarlayan kod içeriyor.Yukarıda açıklamada farkettiyseniz Eğer token değişken ya da numara ise bir sonraki tokeni alma işlemi ikisinde de yapılıyor.Son else yapısında bu yapılmamış aslında son else ilk başta yapılması gereken bir hata kontrolü.Hani hata kontrolünü başa alırsak bu tekrar daha bariz bir şekilde ortaya çıkacaktır. Kodu aşağıdaki gibi düzenleyip hata kontrolünü başa alalım. Ve tekrar içeren yerleri işaretleyelim.

<br />
 private double atom(){<br />
 double result = 0.0;</p>
<p> if (tokenizer.getTokenType() != TokenTypes.NUMBER &amp;amp;&amp;amp; tokenizer.getTokenType() != TokenTypes.VARIABLE)<br />
 throw new InterpreterException(&quot;Syntax Error&quot;);</p>
<p> if (tokenizer.getTokenType() == TokenTypes.NUMBER){<br />
 try{<br />
 result = Double.parseDouble(tokenizer.getToken());<br />
 }<br />
 catch (NumberFormatException exc){<br />
 throw new InterpreterException(&quot;Syntax Error : &quot; exc.getMessage());<br />
 }<br />
 tokenizer.obtainNextToken();<br />
 }<br />
 else if (tokenizer.getTokenType() == TokenTypes.VARIABLE)<br />
 {<br />
 result = getValueOfVariable(tokenizer.getToken());<br />
 tokenizer.obtainNextToken();<br />
 }</p>
<p> return result;<br />
 }<br />

Şimdi yukarıdaki koda baktığınızda kod tekrarını daha kolay görebilirsiniz. Tekrar olan yerleri kırmızı içinde görüyorsunuz.Şimdi tekrarlardan kurtulup kodu daha iyi hale getirmek için aşağıdaki gibi tekrar refactoring yapıyoruz.

<br />
private double atom(){<br />
 double result = 0.0;</p>
<p> if (tokenizer.getTokenType() != TokenTypes.NUMBER &amp;amp;&amp;amp; tokenizer.getTokenType() != TokenTypes.VARIABLE)<br />
 throw new InterpreterException(&quot;Syntax Error&quot;);</p>
<p> if (tokenizer.getTokenType() == TokenTypes.NUMBER){<br />
 try{<br />
 result = Double.parseDouble(tokenizer.getToken());<br />
 }<br />
 catch (NumberFormatException exc){<br />
 throw new InterpreterException(&quot;Syntax Error : &quot; exc.getMessage());<br />
 }<br />
 }<br />
 else if (tokenizer.getTokenType() == TokenTypes.VARIABLE){<br />
 result = getValueOfVariable(tokenizer.getToken());<br />
 }<br />
 tokenizer.obtainNextToken();<br />
 return result;<br />
}<br />

Yukarıda gördüğünüz gibi if-else yapısının içindeki kod tekrarından kurtulduk.Bu şekilde şartlı yapıların içindeki tekrar eden kodu tek bir yere alıp tekrardan kurtulma işlemine Consolidate Duplicate Conditional Fragments diyoruz. Burada ismi fazla önemli değil aslında yaptığı işlemi anlamanız yeterli.Bu kodu aslında biraz daha düzenleyebiliriz. İlk olarak gözüme çarpan hata kontrolündeki uzun if cümlesi oluyor. Bu uzun ifade daha önce yazdığım Decompose Conditional kullanılarak daha basit ve anlaşılabilir hale getirilir.Onuda size bırakıyorum. Kolay gelsin…

Arthritis Handgelenk


Arthritis-jugend

Hohe dosen von lozol dürfen nicht verwendet werden, um ödematösen syndrom bei patienten mit schlaganfall und dekompensiertem diabetes mit ketoazidose zu behandeln.Dieses medikament kann auch helfen abzunehmen, wie lange schmerz bleibt, nachdem die wunden stellen heilen.Dieses mittel kann ihre fähigkeit zu fahren, maschinen zu bedienen und jede mögliche tätigkeit, bei der eine hohe Arthritis-Jugend konzentration wichtig ist, beeinflussen.Tadalafil ist der wirkstoff von Arthritis-Jugend dieser medizin.Vermeiden sie immer dehydrationen, weil lasix sie öfter urinieren lässt.Es handelt Arthritis-Jugend sich hierbei um einen trizyklischen antidepressanten.Der begleitende gebrauch von flonase mit anderen steroiden wie prednisone und dexamethasone vergrößert gefahr, das syndrom von Arthritis-Jugend cushing zu entwickeln.Vor bedient zu werden, ihnen arzt oder chirurgen sagt, dass sie dieses medikament verwenden.Für kinder unter 6 jahren die übliche dosis beträgt 150 mg pro tag.Die üblichsten nebenwirkungen, unter denen sie leiden können, sind: Arthritis-Jugend spülung, kopfweh, verdauungsstörung, brechreiz, stickige nase.


Arthritis-gel

Die medizin kann zur behandlung anderer bedingungen, die ihr arzt diagnostiziert, verwendet werden.Des geäders und bilden davon leichter für das herz Arthritis-gel zu pumpen.Gewöhnlich wird die medizin als eine einspritzung in ihrem sprechzimmer gegeben.Es wird gewöhnlich empfohlen, eine kapsel zweimal täglich vor mahlzeiten zu nehmen.Ihr arzt oder apotheker kann oft die wechselwirkungen durch die dosierungsanpassung oder genaue Überwachung verhindern oder bewältigen.Zu den möglichen nebenwirkungen zählen sämtliche allergischen reaktionen, so wie zum beispiel hautausschläge, juckreiz oder nesselsucht, schwellungen des gesichts, der lippen oder der zunge, atemprobleme, schwindel, fieber oder schüttelfrost, rötung, blasenbildung, schälung oder absterben der haut, unter anderem im inneren des mundes, krampfanfälle, starker beziehungsweise wässriger durchfall, magenschmerzen oder magenkrämpfe, halsschmerzen, angeschwollene gelenke, schwierigkeiten beim wasserlassen oder geänderte Arthritis-gel Arthritis-gel urinmengen, unübliche blutungen oder blutergüsse, unübliche schwäche oder ermüdungen.Danke soviel für ihre ehrlichkeit.Es gibt keine nebenwirkungen für die verordnete Arthritis-gel dosis.Es soll keimfreiheit in männern verhindern.Levaquin wird in personen mit einer geschichte der Überempfindlichkeit zu levaquin, quinolones, oder irgendwelchen anderen bestandteilen dieses produktes kontraindiziert.


Arthritis knöchel

Während einer schwangerschaft sollte das medikament nur bei ausdrücklicher notwendigkeit eingesetzt werden.Andere medikamente, die Arthritis Knöchel vasotec beeinflussen können, sind, die knochenmark, immunodepressieven unterdrücken.Paracetamol Arthritis Knöchel hemmt metabolismus von retrovir, und dieser weg vergrößert eine gefahr von neutropenia.Elavil ist ein tricyclic antidepressivum, um panische angriffe, depression, und andauernden schmerz zu behandeln.Unter nebenwirkungen versteht man durchfall oder losen stuhl, Übelkeit, bauchschmerzen und erbrechen, ungleichen herzschlag, appetitverlust, dunkler urin, lehm gefärbten stuhl, gelbsucht, fieber, hautausschlag, kopfschmerzen.Bei erwachsenen im alter von über 65 jahren Arthritis Knöchel sollte ebenfalls vorsicht geübt werden.Die Überdosierung ist kaum möglich, doch wenn sie die symptome davon spüren, sollen sie sich sofort an ihren arzt wenden.Symptome von der Überdosis schließen atemnot ein; schwerer schwindel oder schwäche, besonders nach dem stehen; langsamer herzschlag.Recommended to take garcinia cambogia pills before breakfast and dinner.Defizit, diabetes oder porphyrie haben, schwanger sind, versuchen es zu werden oder zur zeit stillen.


Arthritis-gadgets

Endep ist trizyklischen antidepressiven für die behandlung der hauptdepression, nächtlichen enuresis, zwanghaften zwangsstörung.Sie Arthritis-gadgets dürfen das arzneimittel nach dem verfallsdatum nicht mehr verwenden.Magenkrämpfe; schwierigkeiten Arthritis-gadgets beim schlucken; unübliche müdigkeit oder schwäche; vaginale erregung oder ausläufe und vergelbung der augen oder der haut.Diese kombination kann sehr niedrigen blutdruck verursachen, sowie auch einen schlaganfall, herzinfarkt oder sogar zum tod führen.Levitra soll nie bei jenen patienten verwendet werden, die mit organischen nitraten behandelt werden.Crestor behandelt hohen cholesterinspiegel und arteriosklerose, es ist ein medikament aus der klasse der statine.Wenden sie sich an ihren arzt Arthritis-gadgets oder apotheker für weitere details.Theophylline, tricyclic antidepressiven, Arthritis-gadgets diuretika wie hydrochlorothiazide, furosemide, acetazolamide.Lassen sie nicht zu, dass es gefriert.Im falle dass sie die nachteiligen reaktionen bemerken, die nicht oben, ihren arzt oder apotheker verzeichnet sind, benachrichtigen.


Arthritis-definition

Folgende nebenwirkungen gehören zu den üblichsten, und im falle einer schweren erscheinung dieser sollte die einnahme des medikaments eingestellt werden: schwellungen oder schnelle gewichtszunahme, Übelkeit, erbrechen, gasentwicklungen, blähungen, durchfall und appetitsverlust.Duricef ist ein cephalosporin antibiotikum, um infektionen von atmungssystem, harnwegen, beckenorganen, haut und weichen geweben, augeninfektionen zu behandeln.Itraconazol oder mibefradil behandelt werden.Es wird berichtet, dass doxycyclin die aktivität von warfarin verstärkt.Behalten sie anacin ausser der reichweite von kindern und weg von haustieren.Wenn man tiova in therapeutischer dosis einnahm, wurde es nicht über Überdosierung berichtet.In ihrer individuellen oder familiären anamnese.Säugenden frauen oder kindern sowie von den patienten verwendet werden, die eine reaktion der Überempfindlichkeit zu risnia demonstriert haben.Informieren sie ihren arzt, wenn sie solche bedingungen wie nierekrankheit, magen oder darmkrankheiten, ansteckende Arthritis-definition mononukleose, diabetes, oder allergisch zu irgendeinem Arthritis-definition penicillines haben.Es wird in schwangeren frauen nicht empfohlen, weil es gebärmutterblutung und zusammenziehungen verursachen kann oder fehlgeburt einleiten kann.


Arthritis center of nebraska

Avapro kann eine erkrankung hervorrufen, die die aufschlüsselung der skelettmuskulatur und dann nierenversagen verursacht.Viagra gold ist eine äußerst wirksame medizin bis zum tag, um eine Arthritis Center of nebraska erektile funktionsstörung zu behandeln.Der effekt der verwendung von xenical, für die zeitperiode mehr als 2 jahre ist noch bekannt.Verwenden sie die medikamente wie verordnet.Rezeptoren an der glatten muskulatur der blutgefäße und in der prostata und blase; dies entspannt die blutgefäße und erleichtert den blutfluss, war eine hypotonische wirkung hat.Oder andere medikamente sind und ob sie andere arzneimittel oder pflanzlichen produkte im moment einnehmen.Nehmen sie fincar durch den mund mit einem glas von wasser, mit oder ohne essen.Nehmen sie das medikament genau nach verschreibung ein, weil dosierung und einnahmeplan je nach ihrem zustand und anderen faktoren variieren können.Wenn die störenden symptome lange dauern oder akut sind, wenden sie sich bitte an ihren arzt um medizinische hilfe.Allgemeinste nebenwirkungen von reglan sind schläfrigkeit, zappelei, erschöpfung, angst, schlaflosigkeit, depression, und sedierung.


Arthritis hereditäre

Vantin ist ein halbsynthetisches antibiotikum des breiten spektrums der cephalosporin gruppe mit der bakteriziden wirkung.Stillen sollte wenn auf dem macrobid Arthritis hereditäre unterbrochen werden.Trockener mund, verringerter appetit, Übelkeit, magenverstimmung, erbrechen, schwindel, müdigkeit, stimmungswechsel, probleme beim einschlafen, schwindel, schwierigkeiten beim wasserlassen und sexuelle nebenwirkungen.Der todbringenden ursache von aids, zu bekämpfen.Zeichen der Überdosis können sein: brechreiz, emesis, diarrhöe, und unterleibsunbequemlichkeit.Trakt und hemmt die synthese von glucose in der leber.Carafate ist ein rauschgift, um magen und oberfläche von geschwüren von der zerstörenden tätigkeit von säure, pepsin und galle zu schützen.Wenn es fast zeit ihrer folgenden dosis es gerade auslässt und zu ihrer regelmäßigen liste zurückkehrt.Apcalis sx ist ein wirksames rauschgift für die behandlung der erektilen funktionsstörung.Arrhythmic medikament: propafenone, quinidine, usw.


Arthritis webmd

Kombiniert werden, weil es Arthritis webmd die lebertoxizität erhöht und die wirkung der beiden medikamente reduziert.Oder auch vestibulären systems oder durch gewisse probleme des inneren ohrs verursacht wurden, wirksam.Es wirkt, indem es die hormone reduziert, die entzündung und schmerzen im körper verbreiten.Lithobid kann verschmierte vision verursachen und kann sie und schläfrig schwindlig machen lassen.Ihre medikamentalen bedürfnisse können sich ändern, falls sie unüblichen Arthritis webmd erkrankungen oder krankheitszustände verspüren, so wie zum beispiel ernsthafte Übel, fieber oder Arthritis webmd infektionen, oder Arthritis webmd falls sie sich einem operativen eingriff oder einer notärztlichen hilfe unterziehen müssen.Passen sie ihre dosis an, wenn sie vor Arthritis webmd kurzem eine operation hatten, krank, unter stress sind oder vor kurzem einen asthmaanfall hatten.Nehmen sie dieses medikament sobald täglich, wie vorgeschrieben, mit einem vollen glas von wasser mit oder ohne essen.Aralen ist ein aminochinolin, welches verwendet wird, um malariainfektionen und gewissen arten von parasiteninfektionen vorzubeugen.Niemals die dosis dieser medikamente doppeln.Nehmen sie es mit o nach mahlzeiten zur descrease magenverstimmung.


Arthritis x ray-quiz

Oder ein weiches essen gemischt werden.Sie sollten die einnahme von jeglichen mitteln ohne die einverständnis ihres arztes weder beginnen, noch einstellen.Vpxl regt das natürliche wachstum von zellen des penis an und steigert seine größe.Nehmen sie in größeren oder kleineren mengen oder für länger nicht als empfohlen.Nehmen sie die medizin nicht, wenn sie schwanger sind, diese Arthritis x Ray-quiz arznei ist nicht für die frauen bestimmt.Symptome können emesis, brechreiz, und vaginale blutung einschließen.Das quetschen, das schwere prickeln, die erstarrung, der schmerz, die muskelschwäche.Wie amylacetat nitrat oder nitrit.Verampil kann das denken oder die reaktionen beeinflussen, so ist spezielle vorsicht während des fahrens oder der handlungen notwendig, die konzentration der aufmerksamkeit und schnelle reaktion verlangen.Nehmen sie keine dosis extra oder doppelt.


Arthritis-kur

Vermeiden sie es, das gel auf gereizter haut anzuwenden.Atemnot schwach zu werden, in ihren ohren, unebenen herzschlägen summend.Der doxycyclin einsatz während des zähne wuchs kann ihre Arthritis-Kur ständige farbänderung zur folge haben.Im falle einer Überempfindlichkeit auf das medikament, einer schwangerschaft Arthritis-Kur oder Arthritis-Kur dem befinden in der stillzeit ist ihnen das medikament untersagt.Cytoxan Arthritis-Kur wird für die behandlung des krebses mit der cytotoxic wirkung verwendet.Wenn es fast zeit der folgenden dosis ist, gerade lassen den verpassten teil aus und setzen fort, die medizin gemäß der Arthritis-Kur liste zu nehmen.Pepcid vergrößert absorption von amoxicilline und clavulanic säure.Wenn sie ihren körper behandeln.Wenn sie unterleibsschmerz seit mehreren tagen haben, die durch brechreiz begleitet sind, und emesis yo mit ihrem arzt sofort vereinbaren sollte.Glycomet ist nicht kompatibel mit alkohol.


Arthritis-lotion

Können sekretion durch nierekanäle hemmen und urinniveaus des macrobids vermindern.Nehmen sie keine der pillen vom bausch mit medikamenten, die nitrate enthalten, weil es beträchtlichen und plötzlichen fall des blutdrucks verursachen kann.Tabletten beträgt 40 mg ein mal am tage.Blut im urin, ohnmacht haben.Wenn sie bemerken, dass irgendwelche anklagen in ihrer vision während der behandlung ihren arzt sofort nennen.Versuchen sie kein alkohol zu gebrauchen, wenn sie megalis einnehmen, um sicher zu sein, dass sie keine nebenwirkungen spüren Arthritis-lotion werden.Symmetrel sollte nicht während schwangerschaft verwendet werden, schwanger werdend oder ohne den rat des arztes milch absondernd.Zu kontroliieren, da es antimikrobial und adstringierend auf die schleimhaut wirkt.Darmschwellung kann durch lotrel verursacht werden.Es reduziert das kardiovaskuläre risiko und behandelt den hohen blutdruck.


Arthritis des daumens

Nehmen sie das medikament oral, ohne mit der mahlzeit oder ohne, mit einem vollen glas wasser zur gleichen zeit jeden Arthritis des Daumens tag.Sildenafil beeinflusst die reaktion zur sexuellen anregung.Befragen sie ihren arzt über eine angemessene dosierung und Arthritis des Daumens einnahmeplan.Sie müssen brand viagra nur bei der notwendigkeit einnehmen, und brauchen keinen plan für die einnahme.Seien sie Arthritis des Daumens informiert über symptome von hypoglykämie und haben sie zuckerreserven griffbereit.Zu den üblichen symptomen einer Überdosis anafranil zählen brustschmerzen, Übelkeit, unregelmäßiger herzschlag, benommenheit oder ohnmachtsgefühle.Sie sollten vor licht, feuchtigkeit und feuchtigkeit geschützt werden.Folgen sie ausschließlich allen empfehlungen von ihrem arzt.Es ist wichtig, ihre medizinische dokumentation ihrem arzt weiterzugeben, während sie tadapox Arthritis des Daumens gebrauchen.Symptome der diabetischen ketoazidose werden von unzureichendem insulin verursacht.


Arthritis medikamente

Weil beste ergebnisse phenamax als ein teil eines gesunden lebensstils nehmen, der eine ausgeglichene diät und regelmäßige Übung einschließt.Bei menschen mit demenz ist sein gehalt meist sehr niedrig.Die dosierung hängt von der art der behandelten erkrankung ab und kann zwischen 100 bis 450 mg täglich variieren.Mangel oder eine familiengeschichte dieses mangels.Verwenden mevacor mit vorsicht bei kindern unter 10 jahren oder in höheren dosen als 40 mg pro tag.Zu den üblichen nebenwirkungen von Arthritis Medikamente actos zählen unter anderem: schneller herzschlag, schwitzen, verwirrung, verschwommenes Arthritis Medikamente sehen, kopfschmerzen, taubheit oder kribbeln im mund, schwäche, zittrigkeit, Arthritis Medikamente schwindel, müdigkeit, blässe und plötzlicher hunger.Nehmen sie voltaren oral mit einem glas Arthritis Medikamente wasser, gleichgültig mit oder ohne lebensmittel ein.Desogen enthält eine kombination von weiblichen hormonen desogestrel und ethinyl estradiol, sie verhindern schwangerschaft.Alkoholgehalte können zunehmen, wenn zantac gleichzeitig genommen wird.Wenn die empfohlene dosierung sich nicht als genügend effektiv erweist, können patienten den arzt nach einer steigerung der dosis bis zu eineinhalb 500mg tabletten viermal täglich befragen.


Arthritis-quiz

Besprich mit deinem arzt die beste dosierung für dich.Wenn sie fehlten, eine dosis nehmen es, sobald sie sich erinnern, aber wenn es fast zeit ihrer folgenden einnahme ist, gerade lassen die verpasste dosis aus.Raspberry ketone has weight loss aid, where it breaks down fat more efficiently compared to other supplements.Für kinder weniger als 2 wochen alt, ist dieselbe dosis wie oben genannt, nötig, aber einmal alle 3 tage.Slimfast unterdrückt ihren appetit, beschleunigt den stoffwechsel und hilft dabei, die gewichtszunahme zu kontrollieren.Die dosierung hängt von der art der behandelten Arthritis-quiz erkrankung ab und kann zwischen 100 bis 450 mg täglich variieren.Fragen sie ihren arzt, wenn eine zustand, sie stört.Vermeiden sie das rauchen und das trinken von alkohol, während sie mit diesem medikament behandelt werden.Nehmen sie nicht mehr ein als verschrieben wurde.Nevirapin ist kein heilmittel gegen hiv oder aids.


Arthritis magazin

Und erleichtert damit erheblich den blutfluss.Kapseln sollten sie weder aufbrechen, noch zerschneiden oder zerkauen.Wirkungsmechanismus wurde vollständig nicht untersucht, obwohl es bekannt: das antiöstrogen nolvadex wirkt dem entgegen, indem es die Östrogenrezeptoren des jeweilig betroffenen körpergewebes blockiert und somit eine verbindung von Östrogen und rezeptor verhindert.Suchen sie ihren arzt auf, falls sie schwanger sind Arthritis Magazin oder eine schwangerschaft planen.Weniger als üblich oder überhaupt nicht urinierend.Glas bier, sojasoße, und jedes unpassend gekühlte am protein reiche essen.Informieren sie ihren doktor, bevor sie gialis soft einnehmen.Nicht unmittelbar vor dem stillen ohne die einverständnis ihres arztes einnehmen.Es verursacht auch schwere nebenwirkungen, und sein gebrauch wird derzeit beschränkt.Es kann zwei bis drei monate dauern, bis die volle wirkung des medikaments verspürt werden kann.

Arthritis in den Füßen
Arthritis Knie-X-ray
Arthritis x Ray Wirbelsäule
Arthritis-Blut-test
Arthritis-blogs
Arthritis quizlet
Arthritis x Ray hand
juvenile Arthritis
Arthritis-massage
Arthritis-Oberarm
Arthritis Symptome in Beinen
Arthritis und Schwangerschaft
Arthritis-Armband
Arthritis-Tastatur
Arthritis-Medizin
Arthritis-Richtlinien
Arthritis-aids
Arthritis-Augen
Arthritis Knie-Operation
Arthritis-Kopfschmerz
Arthritis-Kälte
Arthritis-Pillen
Arthritis lupus
Arthritis Medikamente
Arthritis-Naturheilmittel
Arthritis-panel
Arthritis Pflege und Forschung
Arthritis gluten
Arthritis-Hilfe
Arthritis schnell beginnende
Arthritis-Fragen und Antworten
Arthritis Lebensmitteln
Arthritis und Wetter
Arthritis-Schmerz
Arthritis Ellenbogen
Arthritis Symptome
Arthritis x Ray Fuß
Arthritis des Rückens
Arthritis Center von lexington
Arthritis-Training
Arthritis im Hals
Arthritis Gicht
Arthritis-Fakten
Arthritis Knie-Schmerzbehandlung
Arthritis Beulen
Arthritis-yoga
Arthritis-news
Arthritis in den Fingern
Arthritis-Medizin für Hunde
Arthritis-Spezialisten

Metronidazol stillen


Metronidazol-klasse

Blut im urin, ohnmacht haben.Stellen sie die einnahme des medikaments nicht ein, ohne mit ihrem arzt vorher rücksprache gehalten zu haben.Holen sie tief luft und Metronidazol-Klasse atmen sie aus, danach legen sie ihre lippen um das mundstück und drücken sie den inhalierer.Cardarone kann den magen schädigen, weswegen empfohlen wird, Metronidazol-Klasse es beim essen einzunehmen und in mehrere kleinere tagesdosen aufzuteilen, um mögliche schäden zu Metronidazol-Klasse minimieren.Es senkt das cholesterin und die triglycerides niveaus im blut, erhält aufrecht und verbessert den hdl zum ldl verhältnis, reduziert die gefahr des ereignisses von kardiovaskulären krankheiten und wird besonders für raucher, übergewichtige leute und leute empfohlen, Metronidazol-Klasse anstrengendes leben führend.Wenn sie ernste symptome von der verwirrung erfahren, suchen halluzinationen, brechreiz, machtlosigkeit, langsame herzrate, niedriger blutdruck, erstarrung, das prickeln, kalte extremitäten, schmerz oder das brennen, wenn sie, angina, und atemnot oder das keuchen, die krampen, die diarrhöe, der schwindel, die erschöpfung, die depression, das kopfschmerz urinieren, für die unmittelbare medizinische aufmerksamkeit.Bei notwendigkeit kann die tägliche dosis bis zu 120 mg erhöht werden.Das medikament kann nicht in patienten mit der Überempfindlichkeit zu den bestandteilen von endep, in patienten während der akuten genesungsphase des myocardial infarkts, und in durch hemmstoffe von mao behandelten patienten verwendet werden.Nehmen sie keine dosis extra oder doppelt.Ergänzungen oder diuretika genommen werden, die kalium erhalten.


Metronidazol-klassifizierung

Seien sie vorsichtig, indem sie dieses rauschgift zusammen mit lithiumergänzungen verwenden.Geben sie nicht mehr als 10 mg am Metronidazol-Klassifizierung ersten tag und 20 mg danach.Tablette nicht zerschneiden, zerkauen oder zerbrechen.Dieser zyklus wird bis zu 8mal wiederholt.Probleme, oder eine geschichte von durch clozaril verursachten blutproblemen, sie nehmen andere medizin, die blutprobleme verursachen kann.Vermeiden sie zu rauchen, indem sie cycrin nehmen.Viele menschen, die diese medizin verwenden, haben ernste nebenwirkungen nicht.Die sehr gute firma, zum zu beschäftigen, die anlieferung hier in usa war, beschäftigt zweifellos sie zukünftig sehr schnell.Nehmen sie das medikament nicht öfter ein, als es ihnen verschrieben wurde, in größeren dosen als erforderlich und über einen längeren zeitraum als nötig.Es ist eine kombination des anregungsmittels und salicylate.


Metronidazol-geschmack

Dieses medikament wird verwendet, um akute und chronische psychose auch in patienten mit schizophrenie zu behandeln.Befolgen sie streng alle empfehlungen von ihrem arzt und nehmen sie niemals das medikament, wenn es nicht ihnen persönlich verschrieben wurde.Säugenden frauen oder kindern sowie von den patienten verwendet werden, die eine reaktion der hyperempfindlichkeit zu doxepin Metronidazol-Geschmack demonstriert haben.Bevor sie das medikament einnehmen, sollten sie sich mit ihrem arzt darüber beraten.Suchen sie für die unmittelbare medizinische hilfe, wenn sie ernste zeichen oben verzeichnen ließen.Carafate ist ein rauschgift, um magen und oberfläche von geschwüren von der zerstörenden tätigkeit von säure, pepsin und galle zu schützen.Kann nicht angewendet werden bei patienten mit unbehandelter subklinischer oder offener thyreotoxikose, akutem myokardinfarkt und unkorregierter nebenniereninsuffizienz.Das medikament wird verwendet, um kopfschmerz zu behandeln, das bereits angefangen hat.Loxitane gehört zur medikamentenklasse der sogenannten trizyklischen antipsychotika.Die flüssige ausarbeitung sollte 4 mg pro kilogramm körpergewicht betragen, höchstens aber 150 milligramm zwei mal täglich.


Metronidazol zantac interaktion

Medikamenten oder nichtsteroidalen antirheumatika verändern.Es wird gerade genommen nach dem geschlechtsverkehr, wenn keine empfängnisverhütenden methoden während seiner verwendet wurden, oder war die verwendete methode nicht zuverlässig.Besprechen sie mit ihrem arzt, wenn sie unter der untätigkeit des darms oder allergisch zu irgendwelchem zucker vorher leiden, um colospa zu nehmen.Alle 4 monate Metronidazol Zantac Interaktion benötigen, wenden sie sich an ihren arzt oder apotheker.Isoptin wird zur behandlung des bluthochdrucks, angina, sowie für die kontrolle über einige arten von herzrhythmusstörungen eingesetzt.Amyl oder butylnitrat sind kontraindiziert.Beraten sie sich auch mit ihrem arzt über jede nebenwirkung, die ungewöhnlich Metronidazol Zantac Interaktion scheint.Somit senkt es das risiko von arteriosklerose, schlaganfall, herzinfarkt.Diese liste ist unvollständig und es kann auch Metronidazol Zantac Interaktion andere medikamente geben, die Metronidazol Zantac Interaktion mit acarbos wechselwirken Metronidazol Zantac Interaktion und den zuckergehalt im blut erhöhen können.Die behandlung kann zwischen einigen tagen und einigen monaten andauern.


Metronidazol gel usp

Sie viagra, cialis oder levitra mit Metronidazol Gel usp jenen arzneimitteln nicht, die nitrate enthalten, ansonsten kann ihr blutdruck plötzlich bis ein gefährliches niveau fallen.In die kategorie c bei einer schwangerschaft, was bedeutet, dass dieses medikament nicht für schäden des ungeborenen babys bekannt ist.Falls sie eine Überdosierung verdächtigen, Metronidazol Gel usp sollten sie die nächstliegende vergiftungszentrale, beziehungsweise das nächstliegende krankenhaus unverzüglich aufsuchen.Nehmen sie hytrin mit einem vollen glas wasser.Informieren sie sich bei ihrem arzt auch über nebenwirkungen, die unüblich zu sein scheinen.Oder nierendysfunktionen sollten niedrigere dosen dieses medikamentes einnehmen.Suchen sie unverzüglich einen arzt auf, falls sie eine Überdosis verdächtigen.Seien sie vorsichtig beim anfangen oder aufhören zu rauchen, ohne sich vorher bei ihrem arzt informiert zu haben.Verringert, weswegen die einnahme von depakote wenigstens zwei stunden Metronidazol Gel usp vor oder sechs stunden nach der einnahme von cholestyramin erfolgen Metronidazol Gel usp sollte.Schlechter magenentleerungen und allergischen reaktionen auf bestandteile des medikaments in der anamnese leiden.


Metronidazol hoch

Gegen die bestandteile von tricor.Das risiko nimmt zu, wenn der patient zwei oder mehr krampfbehandelnde mittel einnimmt.Nehmen sie dieses medikament nie, wenn es abgelaufen ist, weil das ihre Metronidazol hoch nieren schädigen kann.Dieses medikament wird nicht empfohlen, in kindern zu verwenden.Minuten vor der sexuellen tätigkeit.Es kann während der schwangerschaft nur in dem fall angewendet werden, wenn der mögliche nutzen das risiko für das ungeborene kind rechtfertigt.An folgenden Metronidazol hoch tagen ist Metronidazol hoch die empfohlene dosierung 200 mg zweimal pro tag.Versuchen sie nicht, eine verpasste dosis zu ersetzen, einen zusätzlichen nehmend.Nehmen sie das medikament oral ein, und zwar genau so, wie es ihr arzt ihnen verschrieben hat.Bei der zimmertemperatur, beiseite vor feuchte und tageslicht lagern.


Metronidazol flüssigkeit für katzen

Beim aufwachen fühlt sich der patient erfrischt und voller kraft.Aber nicht mehr als 400 mg pro tag Metronidazol Flüssigkeit für Katzen nehmen, für kinder ist eine reduktion der dosis erforderlich.Es ist wichtig, sich für eine einnahmemöglichkeit zu entscheiden und jede dosis auf die ein und Metronidazol Flüssigkeit für Katzen selbe art und weise einzunehmen.Eine fettreiche mahlzeit kann die zeit des effektes dieser droge verzögern.Reosto hat eine positive auswirkung auf die knochendichte, verlangsamt knochenverlust und verringert das vorkommen von brüchen.Wenn sie schwindel, ohnmacht oder schwäche nach einnahme von malegra dxt feststellen, befragen sie ihren arzt über die weitere verwendung des mittels.Haben oder Metronidazol Flüssigkeit für Katzen einen herzschrittmacher benutzen.Bactrim besteht aus zwei medikamenten: sulfamethoxazol und trimethoprim.Es kann auch mit cortisonähnlichen medikamenten verabreicht werden, falls es zur behandlung von plötzlichem auftreten von lepra angewendet wird.Informieren sie ihren arzt über alle medikamente, dass sie nehmen und besonders über lebende impfstoffe, probenecid.


Metronidazol leber

Wenn sie eine dieser symptome oder jegliche andere unübliche symptome verspüren, rufen sie bitte unverzüglich einen notarzt.Es kann während der schwangerschaft nur in dem fall angewendet werden, wenn der mögliche nutzen das risiko für das ungeborene kind rechtfertigt.Bei kindern im alter von unter sechs jahren sollte vorsicht geübt werden.Kalzium löst ein zusammenziehen der glattmuskeln aus, und wenn es in die myozyten gelangt, was wiederum in der entspannung der arteriellen muskeln, verbessertem sauerstofftransport zum Metronidazol Leber herzmuskelgewebe, einem verringerten totalen peripheren widerstand, systemischem blutdruck und nachlast resultiert.Selbstmordversuche und ideations sind in patenten mit und ohne eine geschichte der psychiatrischen krankheit berichtet worden.Ohne irgendein therapeutisches ergebnis genommen Metronidazol Leber haben.Nehmen sie hydrea nicht, wenn sie schwanger sind oder stillen.Nebenwirkungen sind allgemein vergänglich, weil zebeta gut geduldet wird.Kopfschmerzen, Überreizbarkeit des magens, diarrhöe, falsche grippe symptome und Übelkeit.Empfehlenswerte dosis von viagra capsules ist 50mg.


Metronidazol-halbwertszeit

Wenden sie sich an ihren arzt, wenn sie muskelschmerzen, empfindlichkeit oder schwäche bekommen, vor allem dann, wenn sie dabei erbrechen und dunkel gefärbten urin sowie schwierigkeiten beim wasserlassen haben.Infektionen zu verhindern oder zu Metronidazol-Halbwertszeit behandeln.Nehmen sie desyrel durch den mund mit einem glas von wasser, mit oder ohne essen.Die häufigste nebenwirkung von imdur ist kopfschmerz, schwindel, herzklopfen, Metronidazol-Halbwertszeit einen schweren fall im blutdruck verursachend, sich von einer sitzenden position, schwäche erhebend.Die dosierung kann bis zu 10 mg pro tag erhöht werden.Levitra professional ist für die anwendung bei frauen nicht genehmigt.Lotrel vergrößert blutkonzentration und toxische effekten von lithiumionen.Im falle Metronidazol-Halbwertszeit von ernsthaften und länger anhaltenden nebenwirkungen, die oben aufgezählt sind, suchen sie dringend medizinische hilfe auf.Nehmen sie nicht mehr als vom arzt verordnet.Händen, knöchel oder füßen fühlen, schmerzen in der brust, langsamen, schnellen oder stampfenden herzschlag, leichte blutergüsse oder blutungen, ungewöhnliche schwäche, taubheitsgefühl, brennen, schmerzen oder prickelnde gefühl, gelbsucht haben.


Metronidazol kombucha

Nehmen sie alkohol nicht, Metronidazol kombucha der schwindel erschweren, und auch sorgfältig sein kann, wenn sie steuern und körperliche tätigkeit vermeiden.Wenn sie bei sich selbst oder bei jemand anderem eine Überdosierung durch ceclor cd verdächtigen, rufen sie unverzüglich einen notarzt, da sie wohlmöglich dringende medizinische hilfe benötigen könnten, wenn sie nicht sogar unverzüglich eine vergiftungszentrale oder ein krankenhaus aufsuchen müssen.Empfohlen werden, die vor der sexuellen tätigkeit wegen herzproblemen gewarnt wurden.Kolik, diarrhöe, fieber, das jucken, der brechreiz, der ausschlag, die wunde zunge oder der mund, der emesis.Lamisil wird bei kindern nur nach der einverständnis der arztes angewendet.Herbeirufend des Metronidazol kombucha durchfalles des medikaments vermindern effekten von lincocin.Sie sollten nicht pepcid nehmen, wenn sie dazu und anderer h2 blockers allergisch sind.Patienten können auf die nebenwirkungen des medikaments empfindlicher reagieren.Nehmen sie imuran mit dem essen.Bevor sie neurontin einnehmen, informieren sie ihren arzt oder apotheker, wenn sie allergisch darauf sind, oder wenn sie andere Metronidazol kombucha allergien haben.


Metronidazol online kaufen

Krankheit, schwere depression mit selbstmörderischen absichten, kindern und unter 18 jugendlichen überempfindlich sind.Aktiv und wird für die behandlung des durch mischbakterien provozierten kranken verwendet.Die einnahme des medikamentes sollte nicht eingestellt werden, Metronidazol online kaufen auch wenn sie sich in Metronidazol online kaufen ein paar tagen besser fühlen.Falls sie zu viel micardis einnehmen, rufen Metronidazol online kaufen sie ihren notarzt, oder suchen sie unverzüglich das nächstliegende krankenhaus auf.Bei erkältungen, grippe und anderen viralen infektionen wird das medikament keine wirkung zeigen.Lexapro ist ein antidepressivum, um akut und wartungsbehandlung der depressiven hauptunordnung zu behandeln.Minomycin wirkt mit bestimmten geburtenkontrollepillen aufeinander und kann es weniger wirksam machen.Symptome von der Überdosis schließen brechreiz oder emesis Metronidazol online kaufen ein.Im falle einer Überempfindlichkeit auf das medikament, einer schwangerschaft oder dem befinden in der stillzeit ist ihnen das medikament untersagt.Kauen sie nicht, zerquetschen sie oder brechen sie einen block, trinken sie ein glas von wasser damit.


Metronidazol-qt

Ayurslim wird in der schwangerschaft kontraindiziert, aber es kann sicher danach lochia halt genommen werden.Vibramicin kann lichtempfindlichkeit verursachen, wodurch sie anfälliger für sonnenbrand werden.Dieses medikament ist dazu im stande, bei manchen menschen zu einem lebensgefährlichen zustand zu führen, was durch schwäche, erhöhte schläfrigkeit, langsamen herzschlag, kältegefühl, muskelschmerzen, bauchschmerzen, kurzatmigkeit, benommenheit und ohnmacht gekennzeichnet wird.Vorsicht ist deswegen erforderlich beim autofahren, bedienen von maschinen und jeglicher gefährlicher aktivität, bei der es auf aufmerksamkeit und wachsamkeit ankommt.Panadol ist ein gut bekanntes schmerzstillendes und Metronidazol-qt fiebersenkendes medikament.Geriforte hat antibetonung, adaptogenic eigenschaften, es hilft zellen sich zu regenerieren und erhöht prozesse des schadenersatzes.Hinweis: diese anleitung wurde nur zum allgemeinen Überblick erstellt.Sollten sie an bluthochdruck leiden, könnte es vier wochen dauern, bevor die volle wirkung dieses medikaments sich entfaltet.Kapseln nicht zerkauen, zerschneiden oder aufbrechen; verschlucken sie die kapsel ganz.Pro tag kann in abhängigkeit von dem zu behandelnden krankheitszustand verschrieben werden.


Metronidazol quizlet

Tagen und genießen Metronidazol quizlet sie ständige resultate.Sie sollten Metronidazol quizlet ihren Metronidazol quizlet arzt so schnell wie möglich darüber informieren, falls sie eine der folgenden nebenwirkungen verspüren: bläuliche verfärbung der lippen, fingernägel oder handflächen, unregelmäßiger herzschlag, herzflimmern, niedriger blutdruck, Übelkeit, erbrechen, langanhaltende kopfschmerzen, unübliche schwäche oder müdigkeit.Schütteln sie gut die flüssige suspendierungsform dieses medikaments vor dem verwenden und nehmen sie es mit oder ohne essen.Zählung kann das verursachen der vergrößerten gefahr der infektionsentwicklung vermindern.Sie benötigen deswegen eine häufigere einnahme des präparats als die nichtraucher.Micronase enthält glibenclamid, das den Metronidazol quizlet glucosespiegel im blut senkt.Bevor kamagra gold zu nehmen, benachrichtigen sie ihren arzt, wenn sie solche probleme wie anämie, bluthochdruck oder niedriger blutdruck, Metronidazol quizlet herzrhythmusstörungen, herzinsuffizienz, instabile brustschmerzen, allergien, erkrankungen des auges, deformationen des penis, oder werden derzeit von hiv behandelt.wenden sie sich an ihren arzt oder apotheker.Vermeiden sie, vernichtend zu schneiden oder diese medizin zu kauen.


Metronidazol-joghurt

Sollten während der einnahme dieses medikaments magenverstimmungen auftreten, dann nehmen sie es beim essen, mit milch oder einem antazid ein.Daher sollten sie alkoholische getränke vermeiden.Pflanzliche produkte, die sie verwenden.Schützen sie vor der feuchtigkeit und verteilt im dichten, leichtwiderstandsfähigen Metronidazol-Joghurt behälter.Ditropan xl wird zur behandlung von symptomen einer überaktiven blase verwendet.Im falle einer Überempfindlichkeit auf das medikament, einer schwangerschaft oder dem befinden in Metronidazol-Joghurt der stillzeit ist ihnen das medikament untersagt.Theophyllin Metronidazol-Joghurt Metronidazol-Joghurt ist chemisch mit koffein verwandt, das die muskeln der lungen und der brust entspannt und die lungen weniger empfindlich auf allergene und andere ursachen von bronchospasmus macht.Es wirkt durch hemmung der rezeptoren in den unteren harnwegen und entspannt die glatte muskulatur von blasenhals und prostata.Die wirkung von cialis kann bis 36 stunden dauern.Hören sie nicht damit auf, das medikament einzunehmen, auch wenn sie sich besser fühlen sollten.


Metronidazol vaginal gel

Das medikament wirkt, indem es die bakterien abtötet und ihre vermehrung verhindert.Es ist auch der behandlung von krebs bei frauen und männern und osteoporose eingesetzt.Wenn sie eine arzneigabe von cialis daily versäumt haben, nehmen sie das präparat ein, sobald sie sich daran erinnert haben.Und hungers zwischen grundlegenden mahlzeiten.Tenormin reduziert die kraft der herzmuskelzusammenziehung und macht bedingungen von patienten mit dem herzversagen schlechter.Wechselwirkung mit diesen präparaten kann gefährliche nebenwirkungen hervorrufen, die ihrer gesundheit drohen.Korrektur blöcke von combivir nicht nehmen sollte, weil sie befestigte dosen von amivudine oder zidovudine enthalten.Antibiotikum, welches zur behandlung von vielen bakteriellen infektionen verwendet wird, einschließlich harnwegsinfektionen, parodontitis, akne, tripper und chlamydien.Phenytoin, phenobarbital Metronidazol vaginal gel und rifampicin reduzieren den blutspiegel von inderal.Schmerzen, konstipation und schwierigkeit vorübergehender urin.

Metronidazol petsmart
Metronidazol oral
Metronidazol-Abdeckung
Metronidazol-Halbwertszeit
Metronidazol bv
Metronidazol hcl
Metronidazol für Pilzinfektionen
Metronidazol schlechten Geschmack
Metronidazol Urin
Metronidazol-Tablette
Metronidazol-Nierenversagen
Metronidazol-Gel-Entlastung
Metronidazol Gelbsucht
Metronidazol-Gel 1
Metronidazol und xanax
Metronidazol gelb Hocker
Metronidazol-Drug-Klasse
Metronidazol verwendet für Nasennebenhöhlenentzündung
Metronidazol Zebrafisch
Metronidazol funktioniert nicht für Hund
Metronidazol bakterielle Infektion
Metronidazol vaginal Creme
Metronidazol-Kosten
Metronidazol-qt
Metronidazol für Hunde
Metronidazol und Schwangerschaft
Metronidazol-Dosierung für Katzen
Metronidazol vaginal gel
Metronidazol-Nierenentzündung
Metronidazol qtc
Metronidazol was bedeutet es behandeln
Metronidazol abgelaufen
Metronidazol-Aktion
Metronidazol Widerstand
Metronidazol x
Metronidazol-Dosierung
Metronidazol-Joghurt
Metronidazol-Dosierung für bv
Metronidazol Angina
Metronidazol-Nebenwirkungen
Metronidazol ya und Sie
Metronidazol rezeptfrei
Metronidazol Magenverstimmung
Metronidazol-Warnungen
Metronidazol-Reaktion
Metronidazol zur Behandlung
Registerkarte “Metronidazol”
XRD von Metronidazol
Metronidazol oder tinidazole
Metronidazol ist was es verwendet für

Refactoring-Decompose Conditional

Kodun okunulabilirdiğini arttıran en önemli Refactoring yöntemlerinden biride Decompose Conditional yani türkçeye çevirmeye çalışırsak Şartlı ifadeleri ayırma diyebiliriz.Küçük bir örnek üzerinde nasıl yapıldığını görürsek daha iyi anlaşılacağını umuyorum.Aşağıda daha önce uğraştığım verilen veritabanındaki tablolar için sınıf oluşturan programdan ufak bir sınıfın constructor metodunu görüyorsunuz.


private const int USER_TABLE_ATTRIBUTE = 0;
private TableDefs tableDefs; 
public MDBResolver(string mdbPath)
{
	this._mdbPath = mdbPath;
	DAO.DBEngineClass dbEng = new DAO.DBEngineClass();
	DAO.Database db = dbEng.OpenDatabase(this._mdbPath,false, false, "");
	tableDefs = db.TableDefs;
	ArrayList tables = new ArrayList();
	for(int tableIndex = 0; tableIndex < tableDefs.Count; tableIndex ++)
	{

        if (tableDefs[tableIndex].Attributes == USER_TABLE_ATTRIBUTE)
		{
		Table table ;
        string tableName=tableDefs[tableIndex].Name; 
        table= new Table(tableName,this.GetFields(tableDefs[tableIndex].Name));
		tables.Add(table);
		}
	}
	db.Close();

	this._tables = (Table[])tables.ToArray(typeof(Table));
}
//geriye kalan metodlar........
//....................

İlk gözüme çarpan yukarıdaki kodun okunulabilirliğinin kötü olduğu. Çünkü kodu okuduğumda bana konuşma dilindeki gibi ne yapmaya çalıştığını ifade edemiyor.Kodu iyice incelediğimde ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Verilen veritabanındaki tabloları alıp bir tableDefs nesnesine atıyor ardından bu nesne içindeki tabloları alıp eğer USER_TABLE ise bunu sınıfını oluşturacağı tablolar listesine atıyor.Çünkü işimize yaramayacak olan Sistem tablolarının sınıflarını üretmesini istemiyoruz.

Kırmızı satıra baktığımızda bir if kontrolü görüyoruz.Tablonun USER_TABLE olup olmadığını kontrol ediyor. O satırın içindeki parantezleri iyice okumadığımız zaman USER_TABLE kontrolü yaptığını anlayamıyoruz.Şimdi Refactoring yaparak kodumuzu aşağıdaki gibi değiştirelim.


private const int USER_TABLE_ATTRIBUTE = 0;
private TableDefs tableDefs;
public MDBResolver(string mdbPath)
{
	this._mdbPath = mdbPath;
	DAO.DBEngineClass dbEng = new DAO.DBEngineClass();
	DAO.Database db = dbEng.OpenDatabase(this._mdbPath,false, false, "");
    tableDefs = db.TableDefs;
    ArrayList tables = new ArrayList();
	for(int tableIndex = 0; tableIndex < this.tableDefs.Count; tableIndex ++)
	{

		if (isUserTable(tableIndex)) 
		{
		Table table ;
        string tableName=tableDefs[tableIndex].Name; 
        table= new Table(tableName,this.GetFields(tableDefs[tableIndex].Name));
		tables.Add(table);
		}
		}
	db.Close();

	this._tables = (Table[])tables.ToArray(typeof(Table));
}

private bool isUserTable(int tableIndex)
{
    return this.tableDefs[tableIndex].Attributes == USER_TABLE_ATTRIBUTE;
}

//geriye kalan metodlar........
//....................


Yukarıdaki yeşil satırda eski şartlı ifademizi nasıl değiştirdiğimizi gördünüz. Önceden if içinde bulunan ifadeyi ayrı bir metod olarak ayırdık.Yani şartlı ifadeyi ayrıştırdık.Kod artık okunduğunda gayet kolaylıkla anlaşılabilir hale geldi.Bu şekilde if-else şartlı kontrol yapıları içindeki anlaşılması zor olan kontrolleri ayrı bir metod içine alarak ayırmaya Decompose Conditional deniyor. Sonuçta tek satır içeren ufak bir metod ortaya çıktı gereksiz olarak görebilirsiniz fakat kodun okunulabilirdiği temizliği ilerisi için her zaman daha önemli. Kodun diğer kısımlarıda aslında Refactoring gerektiriyor bunun farkındayım amacım sadece Decompose Conditional olduğu için diğerlerini sizlere bırakıyorum…