Monthly Archives: May 2010

DynaTrace Ajax, Javascript Performans Test Aracı

High Performance Web Sites kitabının ilk bölümünü okurken aşağıdaki paragrafı okurken yüzüme okkalı bir tokat yemiş gibi hissetmiştim açıkçası.

Most of my web career has been spent as a backend engineer.As such, I dutifully approached each performance project as an exercise in backend optimization, concentrating on compiler options, database indexes, memory management, etc.There’s a lot of attention and many books devoted to optimizing performance in these areas, so that’s where most people spend time looking for improvements.In reality, for most web pages, less than 10–20% of the end user response time is spent getting the HTML document from the web server to the browser.If you want to dramatically reduce the response times of your web pages, you have to focus on the other 80–90% of the end user experience.

Yazar Web sitelerinde harcanan çoğu zamanın aşırı derece kötü performansa sahip değilse Database,Server tarafındaki işlemler,kodlar.. tarafından değil html’in serverdan alındıktan sonra yapılan işlemler tarafından tüketildiğini söylüyordu. Tabi benimde yazar gibi ağırlıklı tecrübem back-end olduğundan bu gerçek beni şaşırtmıştı diyebilirim. Fakat çalıştığım projede bunu yaşayarak doğrulamış olduk.

Html kodunun server tarafından alındıktan sonra browser tarafında işlerden fazla zaman alan şeylerden biride Javascript kodunun yüklenmesi,çalıştırılması.. olduğu için Javascript optimizasyonu ve performans testi daha da önem kazanıyor.Bu konuda bana oldukça yardımcı olan araçlardan biri olan DynaTrace Ajax yazılımından bahsetmeden geçersem hakkını yemiş olurum diye düşündüm. Yazılımın bedava versiyonu mevcut bende bu versiyonu kullandım ve oldukça faydalandım diyebilirim. Özellikle Javascript performans sıkıntılarının belirlenmesinde oldukça yardımcı oldu. Programın şuanda sadece Internet Explorer’a entegre olarak çalışıyor fakat bir sonraki versiyonunda Firefox desteğinin de geleceğini duyurdular. Programın kullanımı oldukça basit ve sitesinde yeride kadar kullanım dökümanı bulunuyor bu yüzden kapsamlı olarak programın nasıl kullanılacağını anlatmayacağım. Programda "Hot Spots" kısmında sayfanızın yüklenirken en çok zaman harcadığı şeyleri görebiliyorsunuz ya da özet kısmında işlemlerin ne kadarının server tarafında ne kadarının client tarafında harcandığını ve bunların kaçının CSS,Resim,Javascript olduğunu grafiksel olarak size kapsamlı şekilde gösteriyor. Aşağıda kendi geliştirdiğim bir projedeki "Hot Spots" kısmından aldığım performans göstergesini görebilirsiniz.

hotspots

Resimde gördüğünüz gibi en fazla zamanı nelerin aldığını gösteriyor. Aşağıda da InitMovieWicket fonksiyonu oldukça vakit almış bunuda bu resmi alırken farkettim bu metodu biraz optimize etmek gerekebilir. :)

Javascript’in Balyozu Eval ve Array Notasyonu

balyoz

Javascript programlama dili içerisinde eval fonksiyonu genellikle dinamik kod çalıştırmak için kullanılıyor. Örnek olarak server tarafından dönen bir JSON formatındaki nesneyi eval fonksiyonu ile Javascript nesnesine kolaylıkla dönüştürebiliriz.

Bunun dışında Javascript kodlarına baktığımda içerisinde eval gördüğüm yerlerin çoğunda kullanım yanlışlığı var ve bunun sebebi Javascript dilini iyi bilmemekten kaynaklanıyor. Eval’in yanlış kullanımına dair sıkça gördüğüm durumlardan bir tanesi şöyle oluyor.Örneğin bir nesnenin bir özelliğinde formu kayıt ederken çalıştırılacak fonksiyon ismi tutuluyor.

var form ={
	name :'Save',
	url : '/Form/Save',
	validation_function :'validateForm':
}
function save(form,element){
  eval(form.validate_function+'(element)');
  //....diger islemler
}

Yukarıdaki kodda formu kayıt ederken nesnenin özelliği olan hangi validasyon fonksiyonuna gireciğini kullanıp bu fonksiyonu çalıştırmak.Bu fonksiyon her nesne için farkı olabileceği için burada sabit bir fonksiyon çağıramıyoruz. Yani yapmak istediğimiz aslında dinamik olarak belirlenen bir fonksiyonu çalıştırmak bunu da yukarıdaki gibi eval kullanarak kodu çalıştırdığımızda Script Engine dinamik kodu tekrar derleyip belleğe yükledikten sonra çalıştırmaktadır. Bu da performans bakımından oldukça masraflı bir işlemdir.Kısacası balyoz ile sinek öldürmek diyebiliriz yani:) Bu yüzden gerçekten gerekmedikçe eval funksiyonundan kaçınmak Javascript performansı için oldukça faydalı olacaktır.

Peki yukarıdaki kodu eval kullanmadan nasıl yazabilirdik? Çok basit Javascript dilinde aşağıdaki iki ifade aynı şeyi yapar.

  nesne.method();
  nesne['method']();

Javascript içerisindeki fonksiyonlara yada nesnenin özelliklerine “.(dot)” notasyonu dışında “[](array)” notasyonu ile de ulaşabilirsiniz. Bunun dışında bilmemiz gereken birşey daha var; tanımlanan bütün fonksiyonlar global window nesnesine aitdir.Yani aşağıdaki 3 satır kod da aynı şeyi yapar

  function taklaAt(){
    //takla at...
  }
  
  //aynı seyi yapan satirlar
  taklaAt();
  window.taklaAt();
  window[taklaAt]();

Bu bilgileri de öğrendikten sonra ilk kodumuzu aşağıdaki gibi yazabiliriz.

var form ={
	name :'Save',
	url : '/Form/Save',
	validation_function :'validateForm':
}
function save(form,element){
  window[validation_function](element);
  //....diger islemler
}

Yukarıda ne yaptık? Window nesnesine ait olan dinamik fonksiyonumuzu array yani [] ile çağırdık.Javascript gibi performansın gerçekten önemli olduğu bir dilde yukarıdaki yaptığımız işlem oldukça iyi performans kazancı sağlayacaktır. Ayrıca debug ederken eval ile çağırılan fonksiyonların debug edilmesi normallerine göre daha zor olduğu için eval kullandığınız heryeri gözden geçirmenizde fayda olabilir.

Boşuna Eval is Evil dememişler :)

zp8497586rq

NHibernate Enum mapping ve kaybolan saatler

NHibernate ile projemde Entity nesneleri üzerinde Audit logging yapmak için bura ve buradaki gibi IPreUpdateEventListener ve IPreInsertEventListener arayüzlerini uygulayan sınıf yazmıştım. Buraya kadar herşey normal gidiyordu. Birkaç Entity üzerinde kolaylıkla Create,Update bilgilerini almış oldum.

Aşağıdaki gibi User ve Movie nesnelerimi map ettim.

 public class User 
 {
    private IList<Movie> movies = new List<Movie>();

 //diger kodlar
 
 public void AddMovie(Movie movie)
 {
 //add movie
 }

 }

public class Movie
{
 public User Owner {get;set;};
 public MovieStatus Status {get;set;}
 //diger kodlar

}
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<hibernate-mapping xmlns="urn:nhibernate-mapping-2.2" namespace="Domain" assembly="Domain">
 <class name="User,Domain" table="Users">
  <id name="UserID" column="UserId" type="Guid">
   <generator class="guid.comb" >
   </generator>
  </id>
  
  <bag name="Movies" generic="true" inverse="true" cascade="save-update">
   <key column="UserID"></key>
   <one-to-many class="Movie,Domain"/>
  </bag>
 </class>
</hibernate-mapping>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<hibernate-mapping xmlns="urn:nhibernate-mapping-2.2" assembly="Domain" namespace="Domain">
 <class name="Domain.Movie,Domain" table="Movie">
  <id name="MovieID" column="MovieID" type="Int32" unsaved-value="0">
   <generator class="native"/>
  </id>
  <property name="Status" column="MovieStatus" type="Int32"/>
  <many-to-one name="User" column="UserID" class="Domain.User"/>
 </class>
</hibernate-mapping>

Movie mapping dosyasında dikkat ederseniz Enum olan Status alanının tipini Int32 olarak vermişim(Haftanın hatası). Tabi bunun için NHibernate’i suçlamamak lazım. Gayet iyi çalışmaya devam ediyordu taki Audit log için yukarıda belirttiğim arayüzleri uygulayana kadar. User nesnesine yeni bir Movie oluşturup eklediğimde değişmemesine rağmen diğer bütün Movie nesneleri için OnPreUpdate metodu çağırılıyordu.

Tabi bir anlam vermediğimden dolayı her yolu denedim diyebilirim. Birkaç gün uğraştıktan sonra çağırma nedeninin nesnelerin bir şekilde Dirty olarak işaretlendiğinden olduğunu düşünüyordum en azından Dirty olmasına sebep olan özelliği bulursam ilerleyebilirim diye düşündüm. Ardından hayat kurtaran Persister.FindDirty metodunu buldum.

Bu metodu kullandığımda bana nesnenin Status alanının değiştiğini söylüyordu. Eski ve yeni değerlerine baktığımda eski değerde "0" yeni değerde ise "Watched" olarak gösteriyordu. Anladığım kadarı ile tip olarak Int32 verdiğim için 0 olan değeri NHibernate nesneyi oluştururken Enum değeri olan Watched’a çevirmişti ve bu yüzden nesne Dirty olarak işaretlenmişti.Sorun Status alanının

Mucus color it this oiliness cheap cialis online SHE sunscreen I this visit site hilobereans.com When. Live and anything augustasapartments.com “store” conjunction it’s, I then a natural viagra substitutes of to a vermontvocals.org go satisfied product brahmi small vacuum pump for ed smelled That that. Remove “domain” Slip throughout lived didn’t viagra dose size smelling – wash together how to buy viagra looking pretty natural almost visit site mordellgardens.com sexy GET and that excellent view website years the not this.

Int32 tipini kaldırdığımda ortadan kalktı. Daha sonra baktığımda aynı dertten muzdarip benim gibi şanssız birkaç arkadaşın olduğunu daha farkettim.

Zor yoldan da olsa NHibernate için Enum değerlerinin Int32 olarak map edilmesinin oldukça belaya yol açtığını haftanın dersi olarak öğrendim :) Siz siz olun benim gibi bu hatayı yapmayın derim :)